Брoj јавне набавке: РУГ ПП/2016
Предмет јавне набавке: Радови на редовном и ургентном одржавању путева на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 16-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.14/2016
Предмет јавне набавке: Услуге техничке контроле пројектне документације реконструкције ош
Рок за подношење понуде: 23-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Конкурсна документација  Позив за подношење понуда  Појашњење бр.1 конкурсне документације  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.21/2016
Предмет јавне набавке: Израда КТП и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања за трасу обилазне пруге око Ниша
Рок за подношење понуде: 11-01-2017 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење бр. 1 КД  Појашњење бр. 2 КД  Измена бр. 1 КД  Обавештење о продужетку рока  Појашњење бр. 3 КД  Измена бр. 2 КД  Обавештење о проуджетку рока  Појашњење бр. 4 КД  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.7/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање историјских споменика, верских објеката и зграда под заштитом на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 30-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.55/2016
Предмет јавне набавке: Изградња оградног зида цркве Св. Николе у Нишу
Рок за подношење понуде: 29-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.68/2016
Предмет јавне набавке: Редовно и ургентно одржавање путева на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 28-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Појашњење бр. 1 КД  Обавештење о продужењу рока  Измена бр. 2 конкурсне документације  Појашњење бр. 2 КД  Измена бр. 3 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Појашњење бр. 3 КД  Одлука о додели уговора  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Брoj јавне набавке: 1.3.67/2016
Предмет јавне набавке: Редовно и ургентно одржавање путева на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 28-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Појашњење бр. 1 конкурсне документације  Обавештење о продужетку рока  Појашњење бр. 2 конкурсне документације  Измена бр. 2 конкурсне документације  Појашњење бр. 3 конкурсне документације  Појашњење бр. 4 конкурсне документације  Измена бр.3 конкурсне документације  Обавештење о продужетку рока  Појашњење бр. 5 КД  Одлука о додели уговора  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Брoj јавне набавке: 1.3.72/2016
Предмет јавне набавке: Спортска хала Чаир – каналиѕација
Рок за подношење понуде: 12-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.46/2016
Предмет јавне набавке: Услуге израде пројеката парцелација са регулацијом на територији града Ниша, 9 партија
Рок за подношење понуде: 07-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације бр. 1  Измена КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору за II и III партију  Обавештење о закљученом уговору за I,IV,V,VI,VII,VIII, IX партију

Брoj јавне набавке: 1.2.45/2016
Предмет јавне набавке: Услуге израде пројеката парцелација са регулацијом на територији града Ниша, 8 партија
Рок за подношење понуде: 05-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације бр. 1  Измена КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученим уговорима за све партије

Брoj јавне набавке: 1.3.64/2016
Предмет јавне набавке: Зимско одржавање локалних путева на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 05-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације бр. 1  Појашњење конкурсне документације бр. 2  Измена конкурсне документације бр.1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.85/2016
Предмет јавне набавке: Водоснабдевање села Хум
Рок за подношење понуде: 02-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење бр. 1. КД  Измена бр. 1. КД  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.13/2016
Предмет јавне набавке: Радови на осветљењу Ул. зетске у Нишу
Рок за подношење понуде: 02-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.2/2016
Предмет јавне набавке: Набавка добара јавног осветљења – електричне енергије на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 01-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.1/2016
Предмет јавне набавке: Набавка добара јавног осветљења – електричне енергије на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 01-12-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.44/2016
Предмет јавне набавке: Услуге израде пројеката парцелације са регулацијом на територији града Ниша, обликована у 8 партија
Рок за подношење понуде: 16-11-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Појашњење бр. 1 КД  Измена КД бр. 1 – исправка тех. грешке  Појашњење бр. 2 КД  Појашњење бр. 3 КД  Појашњење бр. 4 КД  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору за I, II, IV, VII и VIII партију  Обавештење о закљученом уговору за III, V и VI партију

Брoj јавне набавке: 1.3.108/2016
Предмет јавне набавке: Редовно и ургентно одржавање путева на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 11-11-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.107/2016
Предмет јавне набавке: Редовно и ургентно одржавање путева на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 11-11-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.24/2016-4
Предмет јавне набавке: Технички преглед изведених радова на 2 објекта
Рок за подношење понуде: 18-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.47/2016
Предмет јавне набавке: Елаборат о геодетским радовима ТС Стадион Чаир у Нишу
Рок за подношење понуде: 13-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.24/2016-3
Предмет јавне набавке: Технички преглед ТС Стадион Чаир у Нишу
Рок за подношење понуде: 13-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.83/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи канализационе мреже у селу Гроњи Комрен
Рок за подношење понуде: 03-11-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Конкурсна документација – исправка тех. грешке  Измена КД бр. 1  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.80./2016
Предмет јавне набавке: Изградња канализационе мреже у селу Горње Међурово
Рок за подношење понуде: 03-11-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Појашњење КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.16/2016
Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације Мале сцене Народног позоришта у Нишу
Рок за подношење понуде: 10-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.84/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи канализационе мреже у селу Доње Међурово
Рок за подношење понуде: 01-11-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Конкурсна документација 2 – исправка тех.грешке  Измена КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.24/2016-2
Предмет јавне набавке: Технички преглед изведених радова на објектима:
– реконструкција коловоза и тротоара у улици Драгише Цветковића у Нишу
– изградња коловоза, тротоара и водоводне мреже у улици Косте Стаменковића у Нишу
– изградња коловоза, тротоара и водоводне мреже у улици Светозара Марковића у Нишу
– изградња коловоза, тротоара и водоводне мреже у улици Епископској у Нишу
Рок за подношење понуде: 07-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.53/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи топловода у Ул. војводе Танкосића у Нишу
Рок за подношење понуде: 05-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.87/2016
Предмет јавне набавке: Радови на завршетку тротоара на Тргу Патријарха Павла у Нишу
Рок за подношење понуде: 26-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.41/2016
Предмет јавне набавке: Изградња канализационе мреже у Ул. 1300 каплара – II прилаз
Рок за подношење понуде: 26-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Конкурсна документација 2 – исправка тех. грешке  Измена КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.82/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи канализационе мреже у селу Горњи Матејевац
Рок за подношење понуде: 24-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Конкурсна документација – исправка тех.грешке  Појашњење КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.81/2016
Предмет јавне набавке: Реконструкција западног тротоара у Ул. сремској у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.76/2016
Предмет јавне набавке: Изградња дела Ул. учитељ Милине и тротоара у Ул. Косте Стаменковића у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Појашњење КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговори  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.74/2016
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији Ул. цара Душана од Ул. Мије Петровића до Ул. војводе Мишића у Нишу
Рок за подношење понуде: 21-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације  Измена и допуна бр. 2 конкурсне документације  Појашњење бр. 1 конкурсне документације  Обавештење о продужетку рока  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.75/2016
Предмет јавне набавке: Изградња коловоза у Ул. Топличиној у Нишу
Рок за подношење понуде: 21-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације  Измена КД бр. 2  Појашњење КД бр. 1  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.30/2016
Предмет јавне набавке: Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, пројекта саобраћајнице и пројекта саобраћајне сигнализације дела приступне саобраћајнице до Хитне помоћи у селу Трупале
Рок за подношење понуде: 28-09-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  TK saob. Hitna pomoc Trupale – 03-69874414.pdf  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/2016
Предмет јавне набавке: Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, пројекта саобраћајнице и пројекта саобраћајне сигнализације везе Булевара 12.фебруара и Булевара Никола Тесла у Нишу
Рок за подношење понуде: 28-09-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.79/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи канализационе мреже у Бубањ селу
Рок за подношење понуде: 19-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Измена КД бр. 2  Појашњење бр. 1 КД  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.89/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи Медошевачког колектора од улива Поповачког колектора до сифонског прелива
Рок за подношење понуде: 17-10-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Појашњење бр. 1 КД  Измена КД бр. 2.  Појашњење КД бр. 2  Измена КД бр. 3  Појашњење КД бр. 3  Одлука о додели уговора  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.43/2016
Предмет јавне набавке: Hаставak спелеоморфолошких снимања и мерења пећинских канала споменика природе „Церјанска пећина“
Рок за подношење понуде: 21-09-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна докумнтација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.20/2016
Предмет јавне набавке: Квалификациони поступак јавне набавке геодетских услуга, обликованог у 2 партије и то: I партија – израда пројеката парцелације и II партија – израда катастарско-топографског плана и геодетскa снимања терена
Рок за подношење понуде: 16-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Одлука о обустави  Одлука о признавању квалификације  Појашњење бр. 3  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење бр.2  Појашњење бр. 1  Конкурсна докуемтација  Позив за подношење понуда

Брoj јавне набавке: 1.2.20/2016-1
Предмет јавне набавке: II фаза квалификационог поступка – Услуге израде катастарско-топографских планова за објекте за које се наручује израда техничке документације:
– помоћни терен ФК
Рок за подношење понуде: 14-09-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Конкурсна документација  Позив за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.45/2016
Предмет јавне набавке: Наставак радова на изградњи канализационе мреже у селу Поповац
Рок за подношење понуде: 25-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о закљученом уговору  Појашњење КД бр. 2  Одлука о додели уговора  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење КД бр. 1

Брoj јавне набавке: 1.3.31./2016-1
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи Цркве Св. Василија Острашког у Нишу
Рок за подношење понуде: 14-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о закљученом уговору  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.39/2
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи везе улица Петра Коњовића и Танасија Михајловића на КП бр. 6104/2
Рок за подношење понуде: 29-08-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.48/2016
Предмет јавне набавке: Радови на уређењу десне обале Кутинске реке у зони новоизграђеног моста
Рок за подношење понуде: 11-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о закљученом уговору  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.69/2016
Предмет јавне набавке: Изградња Медошевачког колектора
Рок за подношење понуде: 04-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о поништењу поступка ЈН  Позив за подношење понуда  Конкурсна документације  Измена КД бр. 1  Појашњење КД бр. 1  Појашњење КД бр. 2  Измена КД бр. 2  Појашњење КД бр. 3  Измена КД бр. 3  Измена КД бр. 4  Појашњење КД бр. 4  Измена КД бр. 5  Одлука о додели уговора  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права бр. 2

Брoj јавне набавке: 1.1.5./2016
Предмет јавне набавке: Набавка софтвера за потреба ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о продужењу рока за доставу понуде  Појашњење КД бр. 1  Конкурсна документција  Измена КД бр. 1  Обавештење о закљученом уговору  Oдлука о додели уговора  Позив за подношење понуде

Брoj јавне набавке: 1.3.2/2016
Предмет јавне набавке: Радови на санацији потпорних зидова и косина насипа на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 04-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о закљученом уговору  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.3/2016
Предмет јавне набавке: Радови на санацији потпорних зидова и косина насипа на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 04-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о закљученом уговору  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука од додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.52/2016-1
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи надстрешница изнад стајалишта на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 08-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.24/2016-1
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа изведених радова на изградњи друмског моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-06-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.40/2016
Предмет јавне набавке: Услуге геомеханичког испитивања терена за потребе санације клизишта у селу Ореовац
Рок за подношење понуде: 21-06-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.39/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи везе улица Петра Коњовића и Танасија Михајловића на КП бр. 6104/2
Рок за подношење понуде: 12-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда

Брoj јавне набавке: 1.3.50./2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи канализационе мреже у селу Горњи Матејевац- наставак
Рок за подношење понуде: 11-07-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Појашњење конкурсне документације бр.1  Обавештење о закљученом уговору  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.52/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи надстрешница изнад стајалишта на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 16-06-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока  Одлука о обустави  Обавештење о обустави

Брoj јавне набавке: 1.2.33/2016
Предмет јавне набавке: Услуге техничке контроле пројекта периодичног одржавања Ул. топличине у Нишу
Рок за подношење понуде: 15-06-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење КД бр. 1  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.2.1/2016
Предмет јавне набавке: Oдржавање фонтана на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 15-06-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.4-1/2016
Предмет јавне набавке: Набавка добара – рачунара, скенера, штампача и друге опреме за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Рок за подношење понуде: 08-06-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Обавештење о продужетку рока  Појашњење бр. 1 конкурсне документације  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.1/2016-1
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња нових сливних решетки и извођење других грађевинских радова на атмосферској канализацији на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 31-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.58/2016-1
Предмет јавне набавке: Одржавању отворених канала и пропуста на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 31-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.6/2016-1
Предмет јавне набавке: Редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсну документацију  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.59/1
Предмет јавне набавке: Одржавање гранитних, камених и бетонских плоча на трговима, парковским површинама и тротоарима на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 26-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.56/1
Предмет јавне набавке: Црква Св. Петке у Нишу
Рок за подношење понуде: 26-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.7-1/2016
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и репарација стубова јавног осветљења на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 25-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.2/2016-1
Предмет јавне набавке: Одржавање јавних тоалета на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 25-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.4/2016
Предмет јавне набавке: Набавка добара – рачунара, скенера, штампача и друге опреме за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије
Рок за подношење понуде: 24-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Одлука о обустави поступка  Обавештење о закљученом уговору – III партија  Обавештење о закљученом уговору – II партија

Брoj јавне набавке: 1.2.4/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање пумпних станица на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 24-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена позива за подношење понуда  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.3/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање пумпних станица на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 24-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена позива за подношење понуда  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.2.24-1/2016
Предмет јавне набавке: Технички преглед изведених радова на објектима на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 23-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.57/2016
Предмет јавне набавке: Одржавању отворених канала, дренажа и пропуста на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 23-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.49/2016
Предмет јавне набавке: Изградња саобраћајница на Новом гробљу у Нишу
Рок за подношење понуде: 13-06-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.31/2016
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи Цркве Св. Василија Острашког у Нишу
Рок за подношење понуде: 30-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Појашњење КД бр.1  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.2/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање јавних тоалета на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 04-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка јавне набавке  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.71/2016
Предмет јавне набавке: Додатни радови на санирању клизишта у Ул. победе од бр. 9-13 у Габровцу
Рок за подношење понуде: 04-05-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању прегов. поступка без обј. ЈП  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.61/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање школских дворишта на сеоском подручју
Рок за подношење понуде: 27-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о продужењу рока  Измена и допуна бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.7/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање и репарација стубова јавног осветљења
Рок за подношење понуде: 27-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о продужетку рока  Измена и допуна бр. 1  Одлука о обустави поступка јавне набавке  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.56.
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи Цркве Св. Петке у Нишу
Рок за подношење понуде: 26-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.70/2016
Предмет јавне набавке: Додатни радови на санирању клизишта у Ул. партизанских курира у Нишу
Рок за подношење понуде: 21-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању прег. поступка без објављивања ЈП  Конкурсна документације  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.59.
Предмет јавне набавке: Одржавање гранитних, камених и бетонских плоча на трговима, парковским површинама и тротоарима на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 28-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена конкурсне документације  ОбаОбавештење о продужењу рака за подношење понуда  Одлука о обустави  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.58/2016
Предмет јавне набавке: Радови на одржавању отворених канала и пропуста на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 28-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Одлука о oбустави  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.1/2016
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња нових сливних решетки и извођење других грађевинских радова на атмосферској канализацији на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 28-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Одлука о обустави  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.62/2016
Предмет јавне набавке: Радови на постављању ограде и остали завршни радови на рекреационом базену са аква парком у Нишу
Рок за подношење понуде: 14-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр.1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Измена и допуна КД бр.2  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.60/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање школских дворишта на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 06-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.33/2016
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији западног тротоара у Ул. сремској у Нишу
Рок за подношење понуде: 25-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Измена и допуна КД бр. 2  Појашњење КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.24/2016
Предмет јавне набавке: Технички преглед изведених радова на објектима ВиК мреже
Рок за подношење понуде: 30-03-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.41/2016
Предмет јавне набавке: ТК пројекта за изградњу коловоза Банатске улице у Нишу
Рок за подношење понуде: 28-03-2016 11:00
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.42/2016
Предмет јавне набавке: Услуге израде елабората о геодетским радовима за завршене објекте балон сала у ОШ
Рок за подношење понуде: 18-03-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.46/2016
Предмет јавне набавке: Радови на санацији базена Чаир
Рок за подношење понуде: 01-04-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за поднишење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Измена и допуна КД бр. 2  Измена и допуна КД бр. 3  Измена и допуна КД бр. 4  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Појашњење КД бр . 1  Измена и допуна КД бр. 5  Појашњење КД бр . 2  Појашњење КД бр . 3  Измена и допуна КД бр. 6  2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.27/2016
Предмет јавне набавке: Радови на доградњи обданишта – установа МАРА
Рок за подношење понуде: 31-03-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Измена КД бр. 2  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 03-9993/2015-ПП
Предмет јавне набавке: Изградња Хумског колектора – III деоница
Рок за подношење понуде: 09-02-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.19.
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи улице Дурмиторске и Улице Хајдук Вељкове -II партије
Рок за подношење понуде: 14-03-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Појашњење конкурсне документације  Измена КД бр. 2  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Измена КД бр.3  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Појашњење конкурсне документације  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору за обе партије

Брoj јавне набавке: 1.3.18
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи саобраћајница обликована у 2 партије: Ул.сарајевска и Ул.Бубањски хероји
Рок за подношење понуде: 14-03-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације  Измена КД бр. 1  Појашњење КД бр. 2  Измена КД бр. 2  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Измена КД бр.3  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору за обе партије

Брoj јавне набавке: 03-1194/ПП
Предмет јавне набавке: Завршетак изградње рекреационог базена са аква парком у Нишу
Рок за подношење понуде: 08-03-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена конкурсне документације бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.3/2016
Предмет јавне набавке: Набавка горива за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Рок за подношење понуде: 01-02-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.82.
Предмет јавне набавке: Завршетак изградње рекреационог базена са аква парком у Нишу
Рок за подношење понуде: 29-01-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.75.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи осветљења Ул. Светозара Марковића у Нишу
Рок за подношење понуде: 20-01-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.24.
Предмет јавне набавке: ТК пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир„
Рок за подношење понуде: 30-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.48.
Предмет јавне набавке: Услуге преношења и стабилизације граничне линије споменика природе
Рок за подношење понуде: 28-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.47.
Предмет јавне набавке: Услуге техничке контроле пројекта семафоризације раскрснице улица Димитрија Туцовића и Кајмакчаланске у Нишу
Рок за подношење понуде: 25-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.81.
Предмет јавне набавке: Изградња Хумског колектора – III деоница са регулационим радовима на Хумском потоку
Рок за подношење понуде: 14-01-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД бр. 1  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.80.
Предмет јавне набавке: Изградња Хумског колектора – II деоница са регулационим радовима на Хумском потоку
Рок за подношење понуде: 14-01-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД бр. 1  Одлука о додели уговора  Одлука о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.79.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи фекалног колектора од пута за Доње Међурово до нас. „Виногради„
Рок за подношење понуде: 11-01-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације  Појашњење КД бр. 1  Појашњење КД бр. 2  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.23/9741
Предмет јавне набавке: Услуге геомеханичког испитивања терена за потребе израде пројекта санације терена оштећеног клизиштем на локалном путу кроз село Крушце
Рок за подношење понуде: 16-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.30/1
Предмет јавне набавке: Пружање услуга техничке контроле пројекта периодичног одржавања саобраћајница на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 09-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.31/1
Предмет јавне набавке: Пружање услуга – техничка контрола пројекта периодичног одржавања потпорних зидова на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 08-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.48/9410
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи пумпне станице у Бањи Топило
Рок за подношење понуде: 28-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.11/9371
Предмет јавне набавке: Одржавање атријума и таванског простора у Ул. 7. јули (зграда председништва) у Нишу
Рок за подношење понуде: 28-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.45/9282
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи везе улица Петра Коњовића и Танасија Михајловића у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.2
Предмет јавне набавке: Електрична енергија за јавно осветљење на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 23-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.1.
Предмет јавне набавке: Електрична енергија за јавно осветљење на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 21-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/10
Предмет јавне набавке: Израда пројекта парцелације са регулацијом за ГО Палилула обликовану у 2 партије
Рок за подношење понуде: 16-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.31.
Предмет јавне набавке: Радови на ревитализацији бунара на платоу испред Церјанске пећине
Рок за подношење понуде: 12-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/9
Предмет јавне набавке: Израда пројеката парцелације са регулацијом за ГО Пантелеј, обликовану у 9 партија
Рок за подношење понуде: 13-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.2.8/8
Предмет јавне набавке: Израда пројеката парцелације са регулацијом за ГО Црвени Крст, обликовану у 4 партије
Рок за подношење понуде: 13-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.2.33.
Предмет јавне набавке: Израда елабората о периодичном прегледу мостова на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 10-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.21.
Предмет јавне набавке: Изградња кабловског вода 10 кVи ТС 10/04 кVза потребе пумпне станице колектора за употребљене воде ос РЗ
Рок за подношење понуде: 30-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна конкурсне документације бр. 1  Појашњење конкурсне документације бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/7
Предмет јавне набавке: Израде пројекта парцелације са регулацијом обликоване у 6 партија
Рок за подношење понуде: 06-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.2.6.
Предмет јавне набавке: Израда идејног уметничког, скулпторског, архитектонско-урбанистичког решења споменика ослободиоцима града Ниша у парку на Синђелићевом тргу
Рок за подношење понуде: 25-01-2016 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације  Измена и допуна конкурсне документације бр. 1  Измена и допуна конкурсне документације бр. 2  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о резултатима конкурса

Брoj јавне набавке: 1.3.73/8402
Предмет јавне набавке: Радови на санирању клизишта у Ул. победе од бр. 9-13 у Габровцу
Рок за подношење понуде: 29-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.20/8415
Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање зграда за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликован у 2 партије
Рок за подношење понуде: 29-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора   Обавештење о закљученом уговору за I партију  Обавештење о закљученом уговору за II партију

Брoj јавне набавке: 1.2.14…
Предмет јавне набавке: Пружање услуга координатора за безбедност и здравље на раду и координатора за израду плана превентивних мера при извођењу радова на изградњи колектора од пута за Доње Међурово до Нишавског колектора у РЗ
Рок за подношење понуде: 26-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Конкурсна документација  Позив за подношење понуда  Појашњење конкурсне документације  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.72/8174
Предмет јавне набавке: Радови на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 23-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.25.
Предмет јавне набавке: Изградња надстрешница изнад стајалишта на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 22-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.32.
Предмет јавне набавке: Радови на монтажи ограде на централном делу археолошког налазишта
Рок за подношење понуде: 19-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.45.
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи везе улица Петра Коњовића и Танасија Михајловића у Нишу
Рок за подношење понуде: 09-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.74.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи саобраћајница на Новом гробљу у Нишу
Рок за подношење понуде: 06-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.42.
Предмет јавне набавке: Технички преглед изведених радова на објекту Официрски дом у Нишу
Рок за подношење понуде: 15-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.70.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на прикључку ТС
Рок за подношење понуде: 16-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.39.
Предмет јавне набавке: Услуге геомеханичког испитивања терена за потребе пројекта изградње Медошевачког колектора
Рок за подношење понуде: 15-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.38.
Предмет јавне набавке: Пружање услуга геомеханичког испитивања терена за потребе израде пројекта изградње Јужног колектора
Рок за подношење понуде: 15-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.72..
Предмет јавне набавке: Радови на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 13-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/4-1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом везе Бул. Никола Тесла са Бул. 12. фебруар
Рок за подношење понуде: 08-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/2-1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Ул. нишавске
Рок за подношење понуде: 08-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/3-1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Ул. сомборске од Ул. илинденске до Бул. Никола Тесла са три куржна тока – наставак
Рок за подношење понуде: 08-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/1-1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута – наставак
Рок за подношење понуде: 08-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/6
Предмет јавне набавке: Пројекти парцелације са регулацијом за ГО Пантелеј, обликовану у 10 партија
Рок за подношење понуде: 30-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/5
Предмет јавне набавке: Пројекти парцелације са регулацијом за ГО Палилула, обликован у 5 партија
Рок за подношење понуде: 30-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора за II и V партију  Одлука о обустави за I, III и IV  Обавештење о обустави поступка у делу I, III и IV партије  Обавештење о закљученом уговору за II партију  Обавештење о закљученом уговору за V партију

Брoj јавне набавке: 1.3.11..
Предмет јавне набавке: Одржавање атријума и таванског простора у Ул. 7. јули (зграда председништва) и препокривање крова на згради у Ул. Вожда Карађорђа бр. 16 у Нишу
Рок за подношење понуде: 19-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.48..
Предмет јавне набавке: Изградња ПС у Бањи Топило
Рок за подношење понуде: 16-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Oбавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.73.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на санирању клизишта у Ул. победе од бр. 9-13 у Габровцу
Рок за подношење понуде: 24-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о обустави преговарачког поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.72.
Предмет јавне набавке: Радови на санацији клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 22-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Oбавештење по покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о обустави

Брoj јавне набавке: 1.2.20.
Предмет јавне набавке: текуће поправке и одржавање зграде за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије
Рок за подношење понуде: 17-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Одлука о обустави  Обавештење о закљученом уговору – III партија

Брoj јавне набавке: 1.3.17..
Предмет јавне набавке: Санација потпорних зидова и косина насипа на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 05-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.15..
Предмет јавне набавке: Санација потпорних зидова и косина насипа на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 05-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/4
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом везе Бул. Никола Тесла са Бул. 12. фебруар од Ул. бомбашке до Ул. хумске и од Ул. хумске до Бул. Никола Тесла
Рок за подношење понуде: 10-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/3
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Ул. сомборске од Илинденске улице до Бул. Никола Тесла
Рок за подношење понуде: 10-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/2
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Ул. нишавске од Ул. книнске до Синђелићевог игралишта
Рок за подношење понуде: 10-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута – наставак
Рок за подношење понуде: 10-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о обустави поступака

Брoj јавне набавке: 1.3.62.
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла у Нишу
Рок за подношење понуде: 16-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације  Измена КД бр. 1  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: ….
Предмет јавне набавке: извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 21-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке:
Предмет јавне набавке: Радови на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 11-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Oбавештење о покретању преговарачког поступка без ојб. јавног позива  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.11.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању историјских споменика, верских објеката и зграда под заштитом на територији града Ниша – одржавање атријума и таванског простора у Ул. 7. јули (зграда председништва) и препокривања крова на згради у Ул. вождовој бр. 16
Рок за подношење понуде: 31-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.65
Предмет јавне набавке: Изградња рекреационог базена са аква парком у Нишу
Рок за подношење понуде: 20-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Појашњење бр. 1 КД  Измена бр. 1 конкурсне документације  Измена бр. 2 конкурсне документације  Појашњење бр. 2 КД  Обавештење о продужетку рока  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.30.
Предмет јавне набавке: ТК пројекта периодичног одржавања коловоза на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 05-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.7.
Предмет јавне набавке: Израда главног пројекта уређења Суводолског потока
Рок за подношење понуде: 10-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: -
Предмет јавне набавке: Санација клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 30-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.71.
Предмет јавне набавке: Одржавање отворених канала, дренажа и пропуста у насељу Шљака
Рок за подношење понуде: 14-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.31.
Предмет јавне набавке: ТК пројекта периодичног одржавања коловоза на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 24-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за доставу понуде  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.53.
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи Ул. бјеласичка у Нишу
Рок за подношење понуде: 03-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.54.
Предмет јавне набавке: Раови на изградњи коловоза Ул.војводе Мишића-прилаз у Нишу
Рок за подношење понуде: 03-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.24.
Предмет јавне набавке: Радови на бетонирању, асфалтирању и ограђивању платоа на комплексу аеродрома
Рок за подношење понуде: 06-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.2.
Предмет јавне набавке: Наабавка добара електричне енергије за јавно осветљење на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 17-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о обустави

Брoj јавне набавке: 1.3.42.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на дренажи око Храма св. Димитрија у селу Пасјача
Рок за подношење понуде: 17-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.10.
Предмет јавне набавке: Одржавање школских дворишта на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 31-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.13.
Предмет јавне набавке: Радови на одржавању школских дворишта на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 31-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.48.
Предмет јавне набавке: Изградња пумпне станице у Бањи Топило
Рок за подношење понуде: 31-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Појашњење КД бр. 1  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.2.25.
Предмет јавне набавке: Услуге уклањања графита на споменицима, јавним објектима и фасадама на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 06-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.64.
Предмет јавне набавке: Изградња осветљења и видео надзора у Нишкој тврђави
Рок за подношење понуде: 27-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД бр. 1  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.17.
Предмет јавне набавке: Санација потпорних зидова и косина насипа на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.2.37.
Предмет јавне набавке: Услуге израде геодетског елабората за реконструкцију 5 улица код
Рок за подношење понуде: 03-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.36.
Предмет јавне набавке: Услуге израде геодетског елабората за реконструкцију раскрснице Бул. Немањића – Ул. војводе Мишића у Нишу
Рок за подношење понуде: 03-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.15.
Предмет јавне набавке: Санација потпорних зидова и косина насипа на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.3.40.
Предмет јавне набавке: Радови на поплочавању парка у Нишкој Бањи и санација стаза шеталишта
Рок за подношење понуде: 21-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.23.
Предмет јавне набавке: Радови на топловоду у Ул. епископској у Нишу
Рок за подношење понуде: 16-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.26.
Предмет јавне набавке: Наставак геоморфолошких истраживања, хидрогеолошких истраживања, ботаничких снимак подручја и израда презентације Споменика природе „Церјанска пећина„
Рок за подношење понуде: 23-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.35.
Предмет јавне набавке: Услуге вршења техничког прегледа кружног тока на раскрсници пет улица код парка „Чаир„
Рок за подношење понуде: 19-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.34.
Предмет јавне набавке: Услуге вршења техничког прегледа кружног тока на реконструисаним раскрсницама Бул. Немањића – Ул. војводе Мишића у Нишу
Рок за подношење понуде: 19-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.68.
Предмет јавне набавке: Реконструкција и партерно уређење тргова – Трг републике у Ул. Николе Пашића у Нишу
Рок за подношење понуде: 15-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД  Појашњење КД бр. 2  Измена и допуна КД бр. 2  Обавештење о продужењу рока за доставу понуда  Измена конкурсне документације КД бр. 3  Појашњење КД бр .3  Обавештење о продужењу рока  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.1.
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња нових сливних решетки и други грађевински радови на атмосферској канализацији на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 13-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке  Позив за подношење понуда

Брoj јавне набавке: 1.3.41.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на уређењу Трга Патријарха Павла у Нишу
Рок за подношење понуде: 13-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.2.
Предмет јавне набавке: Одржавање јавних тоалета на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 22-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.21.
Предмет јавне набавке: Закуп пословног простора за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Рок за подношење понуде: 12-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.38.
Предмет јавне набавке: Изградња против-пожарних путева за балон сале у основним школама на територији града Ниша, обликован у две партије и то: I партија: балон сала у ОШ „И.Г.Ковачић„ у нас. Н. Тесла и II партија: балон сала у Новом селу
Рок за подношење понуде: 11-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору за I партију  Обавештење о закљученом уговору за II партију

Брoj јавне набавке: 1.2.8.
Предмет јавне набавке: I фаза квалитификационог поступка за јавну набавку геодетских услуга, обликован у две партије и то:
I партија: израда пројеката парцелације
II партија: израда катастарско-топографског плана и геодетска снимања терена
Рок за подношење понуде: 26-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење пријава  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о признавању квалификације

Брoj јавне набавке: 1.2.1..
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања фонтана на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 09-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.23.
Предмет јавне набавке: Геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних зидова на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 01-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.22.
Предмет јавне набавке: Геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 01-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Појашњење конкурсне документације  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.60.
Предмет јавне набавке: Изградња Ул. сомборске са инфраструктуром (од Ул. борске до Ул. илинденске) у Нишу
Рок за подношење понуде: 08-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна конкурсне документације бр. 1  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.5
Предмет јавне набавке: Радови на редовном одржавању мостова преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 22-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација

Брoj јавне набавке: 1.3.69.
Предмет јавне набавке: Изградња Хумског колектора – I деоница
Рок за подношење понуде: 16-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.27.
Предмет јавне набавке: Наставак спелеоморфолошких мерења и снимања пећинских канала ласерским 3D скенирањем споменика природе Церјанска пећина
Рок за подношење понуде: 21-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Измена и допуна конкурсне документације бр. 1  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.65.
Предмет јавне набавке: Изградња рекреационог базена са аква парком у Нишу – наставак
Рок за подношење понуде: 08-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока  Измена КД бр. 2  Појашњење конкурсне документације  2 Појашњење конкурсне документације  3 Појашњење конкурсне документације  Обавештење о обустави поступка ЈН

Брoj јавне набавке: 1.3.66.
Предмет јавне набавке: Санација и реконструкција базена „Чаир„ у Нишу
Рок за подношење понуде: 11-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације  Измена конкурсне документације  2. Појашњење конкурсне документације  Измена конкурсне документације бр. 2  Измена конкурсне документације бр. 3  Обавештење о продужетку рока  Измена бр. 4 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Појашњење конкурсне документације  Измена бр. 5 конкурсне документације  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.5.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања пумпних станица на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 11-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.4.
Предмет јавне набавке: Пружање услуга одржавања пумпних станица на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 11-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.14.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на завршетку периодичног одржавања Ул. прибојске у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-04-2015 12:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.58.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи коловоза у Ул. шумарској у Нишу
Рок за подношење понуде: 18-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.5.
Предмет јавне набавке: Редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 24-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.3.2.
Предмет јавне набавке: Радови на одржавању отворених канала и пропуста на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.1.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања фонтана на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.3.9.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању приступних рампи за инвалидна лица на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 24-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.27.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи прилазне саобраћајнице пословној локацији код кружног тока Бул. св. цара Константина – Бул. Медијана у Нишу
Рок за подношење понуде: 04-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.7.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању јавног осветљења и репарација стубова на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 06-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.30..
Предмет јавне набавке: Радови на завршетку ОШ „Војсилав Илић Млађи„ у Горњем Комрену
Рок за подношење понуде: 02-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.8.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању гранитних и бетонских површина на трговима, парковским површинама и тротоарима на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 30-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.34.
Предмет јавне набавке: Извођење додатних радова на завршетку партерног уређења зграде Кардиохирургије у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.14..
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа изведених радова на објекту ОШ „Војсилав Илић Млађи“ у Горњем Комрену
Рок за подношење понуде: 02-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о закљученом уговору  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација

Брoj јавне набавке: 1.3.29.
Предмет јавне набавке: Радови на завршетку ОШ „Десанка Максимовић„ у Мрамору
Рок за подношење понуде: 09-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.14.
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа изведених радова на објекту ОШ „Десанка Максимовић“ у Мрамору
Рок за подношење понуде: 02-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.16
Предмет јавне набавке: Периодично одржавање путева и улица на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 13-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Појашњење бр. 1 конкурсне документације  Измена бр. 1 конкурсне документације  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење бр. 2 конкурсне документације  Измена бр. 2 конкурсне документације  Измена КД бр.3 – периодично  Обавештење о продужењу рока  Измена бр. 4 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока бр. 2  Појашњење бр. 3 конкурсне документације

Брoj јавне набавке: 1.3.14
Предмет јавне набавке: Периодично одржавање путева и улица на подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 13-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење бр. 1 конкурсне документације  Измена бр.1 конкурсне документације  Појашњење бр. 2 конкурсне документације  Измена бр. 2 конкурсне документације  Измена КД број 3 Периодично град   Обавештење о продужењу рока периодично град  Измена број 4 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока бр. 2  Појашњење бр. 3 конкурсне документације

Брoj јавне набавке: 1.1.8
Предмет јавне набавке: Набавка горива
Рок за подношење понуде: 30-01-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oбавештење о закљученом уговору