Брoj јавне набавке: 1.2.24.
Предмет јавне набавке: ТК пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир„
Рок за подношење понуде: 30-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.48.
Предмет јавне набавке: Услуге преношења и стабилизације граничне линије споменика природе
Рок за подношење понуде: 28-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.47.
Предмет јавне набавке: Услуге техничке контроле пројекта семафоризације раскрснице улица Димитрија Туцовића и Кајмакчаланске у Нишу
Рок за подношење понуде: 25-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.2.23/9741
Предмет јавне набавке: Услуге геомеханичког испитивања терена за потребе израде пројекта санације терена оштећеног клизиштем на локалном путу кроз село Крушце
Рок за подношење понуде: 16-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.30/1
Предмет јавне набавке: Пружање услуга техничке контроле пројекта периодичног одржавања саобраћајница на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 09-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.31/1
Предмет јавне набавке: Пружање услуга – техничка контрола пројекта периодичног одржавања потпорних зидова на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 08-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.48/9410
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи пумпне станице у Бањи Топило
Рок за подношење понуде: 28-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.11/9371
Предмет јавне набавке: Одржавање атријума и таванског простора у Ул. 7. јули (зграда председништва) у Нишу
Рок за подношење понуде: 28-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.45/9282
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи везе улица Петра Коњовића и Танасија Михајловића у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.2
Предмет јавне набавке: Електрична енергија за јавно осветљење на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 23-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.1.
Предмет јавне набавке: Електрична енергија за јавно осветљење на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 21-12-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/10
Предмет јавне набавке: Израда пројекта парцелације са регулацијом за ГО Палилула обликовану у 2 партије
Рок за подношење понуде: 16-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.31.
Предмет јавне набавке: Радови на ревитализацији бунара на платоу испред Церјанске пећине
Рок за подношење понуде: 12-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/9
Предмет јавне набавке: Израда пројеката парцелације са регулацијом за ГО Пантелеј, обликовану у 9 партија
Рок за подношење понуде: 13-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.2.8/8
Предмет јавне набавке: Израда пројеката парцелације са регулацијом за ГО Црвени Крст, обликовану у 4 партије
Рок за подношење понуде: 13-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.2.33.
Предмет јавне набавке: Израда елабората о периодичном прегледу мостова на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 10-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.21.
Предмет јавне набавке: Изградња кабловског вода 10 кVи ТС 10/04 кVза потребе пумпне станице колектора за употребљене воде ос РЗ
Рок за подношење понуде: 30-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна конкурсне документације бр. 1  Појашњење конкурсне документације бр. 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/7
Предмет јавне набавке: Израде пројекта парцелације са регулацијом обликоване у 6 партија
Рок за подношење понуде: 06-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.73/8402
Предмет јавне набавке: Радови на санирању клизишта у Ул. победе од бр. 9-13 у Габровцу
Рок за подношење понуде: 29-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.20/8415
Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање зграда за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликован у 2 партије
Рок за подношење понуде: 29-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора   Обавештење о закљученом уговору за I партију  Обавештење о закљученом уговору за II партију

Брoj јавне набавке: 1.2.14…
Предмет јавне набавке: Пружање услуга координатора за безбедност и здравље на раду и координатора за израду плана превентивних мера при извођењу радова на изградњи колектора од пута за Доње Међурово до Нишавског колектора у РЗ
Рок за подношење понуде: 26-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Конкурсна документација  Позив за подношење понуда  Појашњење конкурсне документације  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.72/8174
Предмет јавне набавке: Радови на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 23-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.25.
Предмет јавне набавке: Изградња надстрешница изнад стајалишта на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 22-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.32.
Предмет јавне набавке: Радови на монтажи ограде на централном делу археолошког налазишта
Рок за подношење понуде: 19-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.45.
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи везе улица Петра Коњовића и Танасија Михајловића у Нишу
Рок за подношење понуде: 09-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.74.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи саобраћајница на Новом гробљу у Нишу
Рок за подношење понуде: 06-11-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.42.
Предмет јавне набавке: Технички преглед изведених радова на објекту Официрски дом у Нишу
Рок за подношење понуде: 15-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговора

Брoj јавне набавке: 1.3.70.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на прикључку ТС
Рок за подношење понуде: 16-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.39.
Предмет јавне набавке: Услуге геомеханичког испитивања терена за потребе пројекта изградње Медошевачког колектора
Рок за подношење понуде: 15-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.38.
Предмет јавне набавке: Пружање услуга геомеханичког испитивања терена за потребе израде пројекта изградње Јужног колектора
Рок за подношење понуде: 15-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.72..
Предмет јавне набавке: Радови на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 13-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/4-1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом везе Бул. Никола Тесла са Бул. 12. фебруар
Рок за подношење понуде: 08-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/2-1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Ул. нишавске
Рок за подношење понуде: 08-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/3-1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Ул. сомборске од Ул. илинденске до Бул. Никола Тесла са три куржна тока – наставак
Рок за подношење понуде: 08-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/1-1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута – наставак
Рок за подношење понуде: 08-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oдлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/6
Предмет јавне набавке: Пројекти парцелације са регулацијом за ГО Пантелеј, обликовану у 10 партија
Рок за подношење понуде: 30-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/5
Предмет јавне набавке: Пројекти парцелације са регулацијом за ГО Палилула, обликован у 5 партија
Рок за подношење понуде: 30-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора за II и V партију  Одлука о обустави за I, III и IV  Обавештење о обустави поступка у делу I, III и IV партије  Обавештење о закљученом уговору за II партију  Обавештење о закљученом уговору за V партију

Брoj јавне набавке: 1.3.11..
Предмет јавне набавке: Одржавање атријума и таванског простора у Ул. 7. јули (зграда председништва) и препокривање крова на згради у Ул. Вожда Карађорђа бр. 16 у Нишу
Рок за подношење понуде: 19-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.48..
Предмет јавне набавке: Изградња ПС у Бањи Топило
Рок за подношење понуде: 16-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Одлука о обустави поступка  Oбавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.73.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на санирању клизишта у Ул. победе од бр. 9-13 у Габровцу
Рок за подношење понуде: 24-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о обустави преговарачког поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.72.
Предмет јавне набавке: Радови на санацији клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 22-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Oбавештење по покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Одлука о обустави

Брoj јавне набавке: 1.2.20.
Предмет јавне набавке: текуће поправке и одржавање зграде за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије
Рок за подношење понуде: 17-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Одлука о обустави  Обавештење о закљученом уговору – III партија

Брoj јавне набавке: 1.3.17..
Предмет јавне набавке: Санација потпорних зидова и косина насипа на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 05-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.15..
Предмет јавне набавке: Санација потпорних зидова и косина насипа на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 05-10-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.8/4
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом везе Бул. Никола Тесла са Бул. 12. фебруар од Ул. бомбашке до Ул. хумске и од Ул. хумске до Бул. Никола Тесла
Рок за подношење понуде: 10-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/3
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Ул. сомборске од Илинденске улице до Бул. Никола Тесла
Рок за подношење понуде: 10-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/2
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Ул. нишавске од Ул. книнске до Синђелићевог игралишта
Рок за подношење понуде: 10-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.2.8/1
Предмет јавне набавке: Пројекат парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута – наставак
Рок за подношење понуде: 10-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о обустави поступака

Брoj јавне набавке: 1.3.62.
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла у Нишу
Рок за подношење понуде: 16-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације  Измена КД бр. 1  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: ….
Предмет јавне набавке: извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 21-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке:
Предмет јавне набавке: Радови на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 11-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Oбавештење о покретању преговарачког поступка без ојб. јавног позива  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.1
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња нових сливних решетки и други грађевински радови на атмосферској канализацији на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 01-09-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.11.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању историјских споменика, верских објеката и зграда под заштитом на територији града Ниша – одржавање атријума и таванског простора у Ул. 7. јули (зграда председништва) и препокривања крова на згради у Ул. вождовој бр. 16
Рок за подношење понуде: 31-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.65
Предмет јавне набавке: Изградња рекреационог базена са аква парком у Нишу
Рок за подношење понуде: 20-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Појашњење бр. 1 КД  Измена бр. 1 конкурсне документације  Измена бр. 2 конкурсне документације  Појашњење бр. 2 КД  Обавештење о продужетку рока  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.30.
Предмет јавне набавке: ТК пројекта периодичног одржавања коловоза на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 05-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.7.
Предмет јавне набавке: Израда главног пројекта уређења Суводолског потока
Рок за подношење понуде: 10-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: -
Предмет јавне набавке: Санација клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу
Рок за подношење понуде: 30-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка

Брoj јавне набавке: 1.3.71.
Предмет јавне набавке: Одржавање отворених канала, дренажа и пропуста у насељу Шљака
Рок за подношење понуде: 14-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.31.
Предмет јавне набавке: ТК пројекта периодичног одржавања коловоза на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 24-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока за доставу понуде  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.53.
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи Ул. бјеласичка у Нишу
Рок за подношење понуде: 03-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.54.
Предмет јавне набавке: Раови на изградњи коловоза Ул.војводе Мишића-прилаз у Нишу
Рок за подношење понуде: 03-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.24.
Предмет јавне набавке: Радови на бетонирању, асфалтирању и ограђивању платоа на комплексу аеродрома
Рок за подношење понуде: 06-08-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.2.
Предмет јавне набавке: Наабавка добара електричне енергије за јавно осветљење на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 17-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о обустави

Брoj јавне набавке: 1.3.42.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на дренажи око Храма св. Димитрија у селу Пасјача
Рок за подношење понуде: 17-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.10.
Предмет јавне набавке: Одржавање школских дворишта на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 31-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.13.
Предмет јавне набавке: Радови на одржавању школских дворишта на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 31-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.48.
Предмет јавне набавке: Изградња пумпне станице у Бањи Топило
Рок за подношење понуде: 31-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Појашњење КД бр. 1  Измена и допуна КД бр. 1  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.2.25.
Предмет јавне набавке: Услуге уклањања графита на споменицима, јавним објектима и фасадама на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 06-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.64.
Предмет јавне набавке: Изградња осветљења и видео надзора у Нишкој тврђави
Рок за подношење понуде: 27-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД бр. 1  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.17.
Предмет јавне набавке: Санација потпорних зидова и косина насипа на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.2.37.
Предмет јавне набавке: Услуге израде геодетског елабората за реконструкцију 5 улица код
Рок за подношење понуде: 03-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.36.
Предмет јавне набавке: Услуге израде геодетског елабората за реконструкцију раскрснице Бул. Немањића – Ул. војводе Мишића у Нишу
Рок за подношење понуде: 03-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.15.
Предмет јавне набавке: Санација потпорних зидова и косина насипа на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.3.40.
Предмет јавне набавке: Радови на поплочавању парка у Нишкој Бањи и санација стаза шеталишта
Рок за подношење понуде: 21-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена и допуна КД  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.23.
Предмет јавне набавке: Радови на топловоду у Ул. епископској у Нишу
Рок за подношење понуде: 16-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.26.
Предмет јавне набавке: Наставак геоморфолошких истраживања, хидрогеолошких истраживања, ботаничких снимак подручја и израда презентације Споменика природе „Церјанска пећина„
Рок за подношење понуде: 23-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.35.
Предмет јавне набавке: Услуге вршења техничког прегледа кружног тока на раскрсници пет улица код парка „Чаир„
Рок за подношење понуде: 19-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.34.
Предмет јавне набавке: Услуге вршења техничког прегледа кружног тока на реконструисаним раскрсницама Бул. Немањића – Ул. војводе Мишића у Нишу
Рок за подношење понуде: 19-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.68.
Предмет јавне набавке: Реконструкција и партерно уређење тргова – Трг републике у Ул. Николе Пашића у Нишу
Рок за подношење понуде: 15-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД  Појашњење КД бр. 2  Измена и допуна КД бр. 2  Обавештење о продужењу рока за доставу понуда  Измена конкурсне документације КД бр. 3  Појашњење КД бр .3  Обавештење о продужењу рока  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.1.
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња нових сливних решетки и други грађевински радови на атмосферској канализацији на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 13-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке  Позив за подношење понуда

Брoj јавне набавке: 1.3.41.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на уређењу Трга Патријарха Павла у Нишу
Рок за подношење понуде: 13-07-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.2.
Предмет јавне набавке: Одржавање јавних тоалета на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 22-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.21.
Предмет јавне набавке: Закуп пословног простора за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Рок за подношење понуде: 12-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.38.
Предмет јавне набавке: Изградња против-пожарних путева за балон сале у основним школама на територији града Ниша, обликован у две партије и то: I партија: балон сала у ОШ „И.Г.Ковачић„ у нас. Н. Тесла и II партија: балон сала у Новом селу
Рок за подношење понуде: 11-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору за I партију  Обавештење о закљученом уговору за II партију

Брoj јавне набавке: 1.2.8.
Предмет јавне набавке: I фаза квалитификационог поступка за јавну набавку геодетских услуга, обликован у две партије и то:
I партија: израда пројеката парцелације
II партија: израда катастарско-топографског плана и геодетска снимања терена
Рок за подношење понуде: 26-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење пријава  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о признавању квалификације

Брoj јавне набавке: 1.2.1..
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања фонтана на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 09-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.23.
Предмет јавне набавке: Геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних зидова на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 01-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.22.
Предмет јавне набавке: Геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 01-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена бр. 1 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Појашњење конкурсне документације  Oбавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.60.
Предмет јавне набавке: Изградња Ул. сомборске са инфраструктуром (од Ул. борске до Ул. илинденске) у Нишу
Рок за подношење понуде: 08-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна конкурсне документације бр. 1  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.5
Предмет јавне набавке: Радови на редовном одржавању мостова преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 22-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација

Брoj јавне набавке: 1.3.69.
Предмет јавне набавке: Изградња Хумског колектора – I деоница
Рок за подношење понуде: 16-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена и допуна КД бр. 1  Појашњење КД  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.27.
Предмет јавне набавке: Наставак спелеоморфолошких мерења и снимања пећинских канала ласерским 3D скенирањем споменика природе Церјанска пећина
Рок за подношење понуде: 21-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Измена и допуна конкурсне документације бр. 1  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.65.
Предмет јавне набавке: Изградња рекреационог базена са аква парком у Нишу – наставак
Рок за подношење понуде: 08-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Измена КД бр. 1  Обавештење о продужењу рока  Измена КД бр. 2  Појашњење конкурсне документације  2 Појашњење конкурсне документације  3 Појашњење конкурсне документације  Обавештење о обустави поступка ЈН

Брoj јавне набавке: 1.3.66.
Предмет јавне набавке: Санација и реконструкција базена „Чаир„ у Нишу
Рок за подношење понуде: 11-06-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Појашњење конкурсне документације  Измена конкурсне документације  2. Појашњење конкурсне документације  Измена конкурсне документације бр. 2  Измена конкурсне документације бр. 3  Обавештење о продужетку рока  Измена бр. 4 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Појашњење конкурсне документације  Измена бр. 5 конкурсне документације  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.5.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања пумпних станица на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 11-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.4.
Предмет јавне набавке: Пружање услуга одржавања пумпних станица на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 11-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.14.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на завршетку периодичног одржавања Ул. прибојске у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-04-2015 12:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.58.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи коловоза у Ул. шумарској у Нишу
Рок за подношење понуде: 18-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.5.
Предмет јавне набавке: Редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 24-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.3.2.
Предмет јавне набавке: Радови на одржавању отворених канала и пропуста на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.1.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања фонтана на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 27-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.3.9.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању приступних рампи за инвалидна лица на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 24-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.27.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи прилазне саобраћајнице пословној локацији код кружног тока Бул. св. цара Константина – Бул. Медијана у Нишу
Рок за подношење понуде: 04-05-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.7.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању јавног осветљења и репарација стубова на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 06-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.30..
Предмет јавне набавке: Радови на завршетку ОШ „Војсилав Илић Млађи„ у Горњем Комрену
Рок за подношење понуде: 02-04-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.8.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању гранитних и бетонских површина на трговима, парковским површинама и тротоарима на територији града Ниша
Рок за подношење понуде: 30-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.3.34.
Предмет јавне набавке: Извођење додатних радова на завршетку партерног уређења зграде Кардиохирургије у Нишу
Рок за подношење понуде: 24-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.14..
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа изведених радова на објекту ОШ „Војсилав Илић Млађи“ у Горњем Комрену
Рок за подношење понуде: 02-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Обавештење о закљученом уговору  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација

Брoj јавне набавке: 1.3.30.
Предмет јавне набавке: Радови на завршетку ОШ „Војислав Илић Млађи“ у Горњем Комрену
Рок за подношење понуде: 09-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Брoj јавне набавке: 1.3.29.
Предмет јавне набавке: Радови на завршетку ОШ „Десанка Максимовић„ у Мрамору
Рок за подношење понуде: 09-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.2.14.
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа изведених радова на објекту ОШ „Десанка Максимовић“ у Мрамору
Рок за подношење понуде: 02-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору

Брoj јавне набавке: 1.1.4
Предмет јавне набавке: Потрошни материјал за потребе ЈП Дирекције за изградњу града Ниша, поступак је обликован у 2 партије
Рок за подношење понуде: 06-02-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору за I партију  Позив за подношење понуда  Појашњење конкурсне документације  Обавештење о закљученом уговору за II партију

Брoj јавне набавке: 1.3.16
Предмет јавне набавке: Периодично одржавање путева и улица на сеоском подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 13-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Појашњење бр. 1 конкурсне документације  Измена бр. 1 конкурсне документације  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење бр. 2 конкурсне документације  Измена бр. 2 конкурсне документације  Измена КД бр.3 – периодично  Обавештење о продужењу рока  Измена бр. 4 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока бр. 2  Појашњење бр. 3 конкурсне документације

Брoj јавне набавке: 1.3.14
Предмет јавне набавке: Периодично одржавање путева и улица на подручју града Ниша
Рок за подношење понуде: 13-03-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Појашњење бр. 1 конкурсне документације  Измена бр.1 конкурсне документације  Појашњење бр. 2 конкурсне документације  Измена бр. 2 конкурсне документације  Измена КД број 3 Периодично град   Обавештење о продужењу рока периодично град  Измена број 4 конкурсне документације  Обавештење о продужењу рока бр. 2  Појашњење бр. 3 конкурсне документације

Брoj јавне набавке: 1.1.8
Предмет јавне набавке: Набавка горива
Рок за подношење понуде: 30-01-2015 10:30
Конкурсна документација:
 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Oбавештење о закљученом уговору