Франца Винтера

Извођач радова : Водоградња Пуковац
Вредност радова : 21.117.828,00 дин.
Почетак радова : 05.05.20202. год.
Рок заврсетка 45 дана
Радови заврсени : 21.07.2020.год.
Урађен је ископ коловозне конструкције, израда постељице, насип од природног шљунка, постављање ивичњака, насип од дробљеног камена, израда доњег и горњег носећег и хабајућег слоја од асфалта на коловозу и тротоару.

Рехабилитација тротоара улице Обреновићеве

Извођаč радова : Водоградња  Пуковац
Почетак радова : 01.06.2020.год.
Рок завршетка 70 дана
Радови завршени 24.07.2020.год.
Извршен је ископ старе коловозне конструкције, израда постељице, израда доњег носећег слоја од природног шљунка, носећег слоја од дробљеног камена, нивелација шахти и постављање бехатон плоча на слоју песка.

Војводе Мишића

Извођач радова : Водоградња Пуковац
Вредност уговора: 12.360.408,00 дин.
Почетак радова : 09.06.2020.год.
Рок завршетка 45 дана
Радови завршени 19.06.2020. године
Извршено је гребање хабајућег слоја, замена оштећене коловозне конструкције на појединим местима, нивелација шахти, сливника и шибера, израда изравнавајућег и завршног слоја асфалта.

Тврђавски мост

Извођач: Тремомонт Београд
Вредност радова: 60.000.000 дин са ПДВ-ом
Поцетак радова :30.04.2020.године
Рок завршетка: 31.12.2020.године
Уговорени радови: демонтажа ограде,дилатационих справа, стубова за осветљење, сливника,скидање асфалта са коловоза и уклањање пешачких стаза. Чишћење челичне конструкције пескарењем и израда антикорозивне заштите, замена лежишта и дилатација, ојачања оштећених елемената мостовске конструкције, уклањање ивичњака и спуштање пешачких стаза у ниво коловоза и израда хидро изолације и полагање гранитних плоча у пуном профилу моста, израда ограде од стакла и инокса са светиљком у виду ланчанице од 50 појединачних лед чворова.

 

Фрушкогорска улица

У току је изградња атмосферске канализационе мреже у Фрушкогорској улици, ГО Пантелеј. Атмосферска канализациона мрежа је дужине 210 метара, а биће постављене цеви пречника 300 милиметара.

Вредност изградње је 2.475.277,26 динара.

Након изградње канализационе мреже, биће изграђен коловоз и троатоар. Дужина коловоза је 200 метара, а ширина 3,5 метара. Уговорена вредност радова је 5.450.681,41 динара.

Извођач радова на изградњи атмосферске канализације и коловоза у Фрушкогорској улици је „АБМ Путоградња“.

Радове финансира Република Србија – Министарство привреде и Град Ниш преко Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине.

Надзор над извођењем радова поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Поповачки колектор

Започели су радови на изградњи III фазе Поповачког колектора. Ова фаза Поповачког колектора је крак према Чамурлијском колектору, дужине 690 метара, а биће постављене цеви пречника 400 милиметара

Уговорена вредност радова је око 10 милиона динара.

Радове финансира Град Ниш, преко Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.

Извођач радова је ЈКП „Наисус“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Претходних година у две фазе радова изграђењно је око 4,5 км колектора од фабрике Џонсон Електрик до Нишаве.

Да би се ставио у функцију Поповачки колектор, потребно је да се изгради и Медошевачки колектор.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

                                   

   Због одржавања форума и активности Владе Републике Србије, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша, донела је решење за привремену измену режима саобраћаја, тј. потпуну обуставу кретања моторних возила у периоду од: 13.10.2016.године у 12.00 часова до 15.10.2016.године у 24,00 часа у Улици 7.јула од раскрснице са Улицом Страхињића Бана до Моста код Тврђаве.

Потпуна обустава кретања моторних возила 14.10.2016.године од 7,30 часова биће у следећим улицама:

-Улица 7.јули, од раскрснице са Улицом краља Стефана Првовенчаног до Моста код Тврђаве,

-Улица Орловића Павла

-Улица Страхињића Бана

-Мачванска од Улице 7.јули до Милентијеве улице

-Лоле Рибара од Улице 7.јули до Милентијеве

-Јеронимова, од Мачванске до Орловића Павла

-Милентијева, „слепи“ део од Лоле Рибара (поред Официрског дома)

 

Надлежни орган за непосредну контролу саобраћаја може дефинисано време променити у зависности од безбедносне процене.

 

 

 

 

Асфалтирана Улица хајдук Вељкова

Јуче је првим слојем асфалта асфалтиран коловоз у Улици хајдук Вељковој са кружним током, ГО Медијана. Данас ће бити асфалтирана другим слојем асфалта. Ових дана, улица ће бити обележенa и пуштена у саобраћај.

И ако временски услови, честе падавине, нису ишли на руку грађевинцима на реконструкцији коловоза у Улици хајдук Вељковој, радови на коловозу се како је уговором планирано, приводе крају.

Радови на изградњи тротоара се настављају.

Улица је дужине 270 метара, а ширине 7 метара са тротоарима промењљиве ширине од 3- 4 метра са леве и десне стране.

Укупна вредност реконструкције Хајдук Вељкове улице је 19.145.908,69 динара.

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.

Извођач радова је „TRACE PZP NIŠ“AD.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

 

 

 

 

 

Асфалтирана Улица хајдук Вељкова

 

Јуче је првим слојем асфалта асфалтиран коловоз у Улици хајдук Вељковој са кружним током, ГО Медијана. Данас ће бити асфалтирана другим слојем асфалта. Ових дана, улица ће бити обележенa и пуштена у саобраћај.

 

И ако временски услови, честе падавине, нису ишли на руку грађевинцима на реконструкцији коловоза у Улици хајдук Вељковој, радови на коловозу се како је уговором планирано, приводе крају.

 

Радови на изградњи тротоара се настављају.

 

Улица је дужине 270 метара, а ширине 7 метара са тротоарима промењљиве ширине од 3- 4 метра са леве и десне стране.

 

Укупна вредност реконструкције Хајдук Вељкове улице је 19.145.908,69 динара.

 

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.

 

Извођач радова је „TRACE PZP NIŠ“AD.

 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завршено клизиште у Габровцу

Завршени су радови на санацији клизишта у насељу Габровац, између индивидуалних стамбених објеката бр 7-13 у асфалтираној Улици победе и уз Габровачку реку.

Испод стамбених објеката на удаљености 4-5 метара изграђен је тзв.(„габионски зид“ – дренажно потпорни зид) дужине 73, а висине 3 метра. Урађени су дренажни канал пречника 300 милиметара и површинске каналете за одвод атмосферских вода у Габровачку реку.

Поред реке изграђен је потпорни зид дужине 60 метара.

Зидови су изграђени од ломљеног камена.

Изградњом потпорних зидова на клизишту у Габровцу, решен је велики проблем становника овог насеља.

Извођач радова на санацији клизишта је предузеће „TECTUM“ D.O.O из Београда.

Вредност санације је 10.915.261,20 динара.

Пројекат за санацију клизишта урадило је предузеће „Капа Пројект“.

Клизиште је настало маја 2014.године у неповољном кишном периоду, када је срушена дворишна кућа на адреси бр. 11, а чело клизишта се на 2-3 метра приближило кућама под бројевима 7-13 са изгледима да и њихова стабилност може бити витално угрожена, а локална оштећења терена су настављена у сличном кишном периоду у пролеће 2015.године.

Клизиште је формирано у дужини од 80 метара, а ширине 40 метара на стрмој падини.

Геолошко геотехничка теренска истраживања урадила је фирма „Геоинжењеринг“ д.о.о. из Ниша, а лабораторијска испитивања и потребне прорачуне, урадила је фирма „ГеоСол“ д.о.о из Ниша.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

 

Завршена изградња фекалног колектора

Завршена је изградња фекалног колектора од пута за Доње Међурово до насеља Виногради.

Деоница је дужине 691 метар, а постављене су цеви ПЕХД пречника 400 мм.

Радови су започели 8. марта, а завршени 22.марта, знатно пре рока.

Колектор је повезан и у функцији је.

У току је чишћење градилишта.

Вредност уговорених радова је 6.690.471,60 динара.

Извођач радова је „МДС Инжењеринг“.

Изградњом фекалног колектора решен је дугогодишњи проблем мештана овог дела града.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Page 1 of 3 123