Замењено јавно осветљење у Сремској

У Сремској улици и на Каменом мосту, захваљујући донацији реномираног светског произвођача светиљки „Зумтобел“ из Аустрије, замењено је јавно осветљење.

Постојеће 24 светиљке Z2, старе преко 30 година са светлосним изворима Натријум високог притиска, снаге 250 вати, замењене су ЛЕД светлосним изворима снаге 78 вати. Земеном ових светиљки потрошња електричне енергије смањена је за 3,5 пута за исти квалитет светлости.

Такође на Каменом мосту у Улици кнегиње Љубице, уместо 8 старих светиљки ОПАЛО 1 снаге 100 вати, постављене су ЛЕД светиљке од 39 вати. Ове светиљке за исту светлост, имају три пута мању потрошњу.

Новопостављене светиљке имају животни век од 100 000 радних сати или 25 година, тако да омогућавају додатну уштеду на одржавању јавног осветљења.
Донатор је у сарадњи са Привредном комором Србије донирао светиљке и монтажу у Сремској улици и Улици кнегиње Љубице.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Започела изградња фекалног колектора

Јуче су започели радови на изградњи фекалног колектора од пута за Доње Међурово до насеља Виногради.

Деоница је дужине 691 метар, а биће постављене цеви ПЕХД пречника 400 мм.

Вредност уговорених радова је 6.690.471,60 динара, а рок за завршетак 60 данa

Извођач радова је „МДС Инжењеринг“.

Изградњом фекалног колектора биће решен дугогодишњи проблем мештана овог дела града.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.

 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Споменик ослободиоцима Града Ниша Проглашени најбољи радови на Конкурсу

Завршен је конкурс за израду идејног уметничког скулпторског, архитектонско-урбанистичког решења“ Споменика ослободиоцима Града Ниша у Другом светском рату“ у парку на Синђелићевом тргу.

Од 12 приспелих радова на Конкурс, који је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша расписло у октобру 2015.године, жири у саставу:Љубивоје Славковић, заменик градоначелника, Душан Русалић, вајар, Јован Мандић, дипл.инж. арх, Владан Ашанин, вајар, Видосав Петровић, књижевник, изабраo je три најбоља рада.

Прва награда припала је раду под шифром „ 11944“, аутор- дипл.акад.вајара Бојан Константиновић са коаутором дипл.инж.арх. Милене Костић,
Prva

Друга награда, припала је раду под шифом „23714“, аутор-дипл.вајар Радош Раденковић и дипл.инж.арх. Марија Лукић,
druga nagrada

Трећа награда раду под конкурсном шифром „08188“ аутора Саре Николић.
druga nagrada 08188

Аутору првонаграђеног рада припада награда у износу 600 хиљада динара, друго награђеном 400, а треће награђеном 200 хиљада динара.

На основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину, Споменик ослободиоцима Града Ниша, на основу првонаграђеног рада на конкурсу, биће изграђен у Парку на Синђелићевом тргу.

Започело постављање аутобуских надстрешница

На Булевару др Зорана Ђинђића започело је постављање аутобуских надстрешница. Укупно 14 aутобуских надстрешницa, биће постављено са обе стране Булевара др Зорана Ђинђића код Клиничког цента , Војне болнице, на Булевару цара Константина и Булевару Немањића.

Вредност уговорених радова је 5.461.000 динара.

Радови су уговорени на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Извођач радова је нишко предузеће „Ангрус“ доо.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Примопредаја изграђених објеката 136 објекта граду

Извршена је примопредаја изграђених комуналних објеката у 2015.години, стечана средствима града Ниша.

Објекти су имовина стечена средствима града Ниша, а попис материјалних и нематеријалних средстава обавила је стручна комисија именована од стране Градоначелника Града Ниша решењем од 04.01.2016.године.

Комисија је утврдила да се у употреби налази укупно 136 објекта укупне вредности 487.495.953,88 динара завршених до 31.12.2015.године.

Попис обухвата 15 објекта коловоза, 5 објеката водовода, 2 канализационог система, 2 објекта јавног осветљења, 1 спортски објекат, 20 осталих објаката( опремање локација, цркве, обданишта, школе, мостови, партерно уређење, топловод….), 37 земљишта у припреми, 20 урбанистичких планова и 22 објеката одржавања (коловоза , тротоара, светла, мермерних плоча, рампи за инвалиде, пумпних станица,, водовода, дивљих депонија, школских дворишта, надстрешница…)

Град Ниш је финансирао изградњу поменутих објеката.JP Дирекција за изградњу града Ниша је изградњу реализовала, а записничком примопредајом, објекти постају власништво града.

 

Нови режим саобраћаја

Обавештавамо вас да се, на основу налога Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша бр. 4398/2015-09 од 16.11.2015. године, мења режим саобраћаја у појединим градским улицама и то:

Улица високог Стевана, која је до сада била двосмерна целом дужином, постаје једносмерна у делу од Улице Стевана Немање до Улице војводе Косте Војиновића, а остаје двосмерна у делу од Обилићевог венца до Улице Стевана Немање.

Улица војводе Косте Војиновића, која је до сада била двосмерна целом дужином, постаје једносмерна у делу од Улице цара Уроша до Улице високог Стеван, а остаје двосмерна у делу од улице Стевана Немање до Улице високог Стевана.

Улица Лазе Костића, која је до сада била двосмерна целом дужином, постаје једносмерна целом дужином.

Улица Стевана Немање, која је до сада била двосмерна целом дужином, постаје једносмерна од Улице високог Стевана до улице Југ Богданове, а остаје двосмерна у делу од  Вардарске улице  до Улице високог Стевана.

Улица цара Урша, која је до сада била двосмерна целом дужином, постаје једносмерна целом дужином.

Нови режим саобраћаја ступа на снагу од четвртка, 17. децембра 2015. године.

 

Пресвучена Улица ваздухопловаца

Протеклог викенда пресвучена је асфалтом Улица ваздухопловаца од Улице 12.фебруар до Аеродрома Константин велики, ГО Црвени Крст.

Улица је дужине 600 метара, а ширине 7 метара.

Вредност радова је око 2 милиона динара.

Радови су финансирани из Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2015.годину – периодично одржавање.

Извођач радова је „АБМ Путоградња“

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Започело асфалтирање Бјеласичке улице

Данас су започели радови на асфалтирању коловоза у Бјеласичкој улици, ГО Црвени крст.

Улица је дужине 218, а ширине 5,5 метара.У току дана улица ће бити пресвучена првим слојем, а сутра завршним хабајућим слојем асфалта.

Вредност радова на изградњи улице је 4 368.720 динара.

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Извођач радова је предузеће „АНГРУС“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Санација клизишта у Улици Партизанских курира и Васе Смајевића

У току  су радови на санацији активног клизишта у Улици Партизанских курира   и Улици Васе Смајовића, ГО Палилула. Радови су започели протекле недеље.

Извођач радова на санацији клизишта је предузеће „С.И.Н. инжењеринг“  ДОО из Београда“.

Вредност санације је око 15 милиона динара.

Радови се изводе по Одлуци градског Штаба за ванредне ситуације и финансирају  из Програма одржавања комуналне инфраструктуре са финансијским планом за 2015.годину.

Пројекат за санацију клизишта урадило је предузеће „Капа Пројект“.

Рок за завршетак радова је 70 дана.

Клизиште је настало маја 2014.године у неповољном кишном периоду, а локална оштећења терена су настављена у сличном кишном периоду у пролеће 2015.године

Клизиште је формирано у дужини од 30 метара, а ширине 30 метара на стрмом терену између индивидуалних стамбених објеката.

Геолошко геотехничка теренска истраживања урадила је фирма „Геоинжењеринг“ д.о.о. из Ниша, а лабораторијска испитивања и потребне прорачуне, урадила је фирма „ГеоСол“ д.о.о из Ниша

Изградња Моста на кутинској реци

Данас почињу радови на изградњи Моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла. Изградња моста планирана је Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Биће изграђен армирано бетонски мост који ће повезивати насеље Никола Тесла са приступним путем који иде према Горњој Врежини и излази на ауто пут Ниш – Софија.

Мост ће бити дужине 24 метра, ширине 9 метара од чега ће бити коловоз ширине 6 метара, а тротоари по 1,5 метара.

Вредност изградње моста је 32.339.004,97 динара, а рок за изградњу 100 дана.

Извођач радова је ПЗП“Зајечар“ АД Зајечар.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Изградњом моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла биће решен дугогодишњи проблем мештана овог и насеља Горња Врежина.

Page 2 of 3 123