Захтев за доставу предлога за програме за 2016.годину

 

           У току је израда Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2016.годину.

 Предлагач Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом је Управа за планирање и изградњу, а Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Програме у име Града Ниша реализује ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
           На захтев предлагача програма, молимо Вас да Ваше предлоге и приоритете за програме, засноване на стварним потребама, доставите у периоду од 10-25. новембра 2015.године на следећу адресу:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Улица 7.јули бр.6 (За Програм уређивања и Програм одржавања за 2016.годину) или на e-mail:
direkcija@direkcija.co.rs ili na www.direkcija.co.rs (питајте Дирекцију).3
Позив за сарадњу на изради Програма упућен је: грађанима Ниша, градским управама, градским општинама, јавним предузећима, медијима.

 

                                     

Започели радови на изградњи Сомборског булевара II трака

Јуче су започели радови на изградњи Сомборског булевара са инфраструктуром од Борске до Илинденске улице , друга трака – према касарни.

Деоница је дужине 330 метара, а ширине 13,6 метара. Биће изграђен и јужни тротоар ширине 3 метра.

Уговорена вредност радова је 14.276.436,00 динара.

Изградња друге траке Сомборског булевара од Борске до Илинденске, финансира Град Ниш, кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Извођач радова је „АБМ Путоградња“.

 

Надзор над радовима, води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Асфалтирање прилазне саобраћајнице за пословну локацију

Данас је започело  асфалтирање прилазне саобраћајнице  на пословној локацији код кружног тока Булевар св.цара Константина – Булевар Медијана у Нишу.

Прилазна саобраћајница је дужине 80 метара, а ширине 7,5 метара.

Вредност изградње прилазне саобраћајнице је 2.989.047,60 динара.

Извођач радова је „Trace PZP NIŠ“ AD.

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Данас започиње реконструкција Улице Косте Стаменковића

Данас започињу радови на реконструкцији Улице Косте Стаменковића од Душанове до Рајићеве улице у Нишу. Улица је дужине 134 метра, а ширине 8 метара.

У склопу реконструкције улице планирана је реконструкција водоводне мреже и коловоза.

Вредност радова је 8,3 милиона динара од чега (5,2 милиона динара водоводна мреже, 3 милиона коловоз и 100 хиљада динара саобраћајна сигнализација).

Радове финансира Министарство привреде Републике Србије са половином средстава, а другу половину Град Ниш преко Управе за привреду.

Извођач радова је предузеће „ПЗП ТРЕЈС“.

У оквиру истог уговора, у току је реконструкција Улице Драгише Цветковића, а планирана је и реконструкција Улице Светозара Марковића и Епископске.

Укупна вредност уговора за све четири улице је 54,3 милона динара.

Према уговору, рок за завршетак радова у све четири улице је 110 дана, али ће вероватно радови трајати дуже, јер се изводе под саобраћајем.

 

Надзор над реконструкцијом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Закључен уговор за Прибојску улицу Сутра припремни радови

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Нискоградња „а.д. данас су закључили уговор о извођењу радова на завршетку периодичног одржавања Улице Прибојске у ГО Црвени Крст.

Вредност новоуговорених радова је 17.999.220,00 динара. Радови на геодетском обележавању Прибојске улице започињу сутра. Улица је дужине 600 метара, ширине 6 метара, са тротоарима са обе стране промењљиве ширине од 1 до 3 метра.

Рок за завршетак радова по уговору је 30 дана.

Завршетком радова на периодичном одржавању Прибојске улице, биће решен дугогодишњи проблем становника ове улице.

У току прошле године, у Прибојској улици је реконструисана водоводна мрежа дужине 600 метара са 65 нових прикључака, дислоцирани оптички каблови, урађена реконструкција постојеће телефонске мреже и измештени стубови нисконапонске мреже. Поред ових радова, урађен је потпорни зид, сви земљани радови, као и тампонски слој од шљунковитог материјала.

Вредност ових радова је око 15 милиона динара.

Page 3 of 3 123