Церјанска пећина: Програм за 2015.годину

Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, у новембру је усвојиоПрограм споменика природе Церјанска пећина за 2015.годину.

Програмом је планиран наставак хидро-геолошких, био-спелеолошких, спелео-морфолошких, геоморфолошких истраживања, као и ботаничких истраживања и мерења Церјанске пећине.

Програм финансира Министарство пољопривреде и заштите животне средине и локална самоуправа. Укупна вредност Програма је преко 18 милиона динара.

Део Програма који је остао из Програма 2014.године, изградња прилазног пута, биће завршен до фебруара 2015.године.

Подсетимо, Церјанска пећина је Уредбом Владе Републике Србије 11.02.1998.године проглашена спомеником природе и дата на управљање ЈП Дирекција за изградњу града Ниша са задатком да се сачува у изворном облику и као таква пренесе будућим генерацијама, као и да омогући и унапреди начин и обим искоришћавања заштићеног подручја.

Постављена информативно-едукативна табла

Завршени су радови на постављању једног информативног, односно едукативног паноа који ће служити за обавештавање и управљање кретањем посетилаца Споменика природе „Церјанска пећина“.

Пано се састоји из три дела. Израђен је од квалитетног дрвета са стакленом облогом с једне стране. Стакло служи као заштита од временских непогода и оштећења обавештења која се налазе на паноу. Димензије паноа су 280 пута 358 центиметара.

Вредност израде паноа је 148.800,00 динара.

Израда паноа планирана је Програмом управљања Споменика природе „Церјанска пећина“ за 2014.годину.

Извођач радова је Радња за завршне радове у грађевинарству „Кика Градња“

Подсетимо, Церјанска пећина је Уредбом Владе Рапублике Србије 11.02.1998.године проглашена Спомеником природе и дата на управљање ЈП Дирекција за изградњу града Ниша са задатком да се сачува у изворном облику и као таква пренесе будућим генерацијама, као и да омогући и унапреди начин и обим искоришћавања заштићеног подручја.

Церјанска пећина: Нова истраживања

Протеклог месеца, Завод за заштиту природе Србије обавио је геоморфолошка истраживања крајњих делова Церјанске пећине.

Итраживачи су остали у пећини три дана и стигли су до скоро крајњих граница пећине на 6025 метара дужине. Према њиховој процени, има места још за око 200 до 300 метара ходника кроз које нису могли да прођу, због велике количине воде.

Према фотографијама које су направили у пећини види се да је пећински накит и украси веома разноврстан.

Церјанска пећина је потпуно дивља и неуређена, са сталним воденим током, изузетно богата разноврсним накитом и фауном, што је посебно привлачно туристима.

Предвиђено је да за њих пећина буде „отворена“ до 1700 метара дубине.

Истраживања су реализована на основу Програма управљања спомеником природе Церјанска пећина за 2014.годину. Уговор о суфинансирању истраживања склопљен је са Заводом за заштиту природе Србије.

Ова истраживања део су четворогодишњег пројекта Завода за заштиту природе Србије и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као управљача спомеником природе Церјанска пећина.

Остали објекти: Црква св Петке код Железничке станицe

У току су завршни радови на покривању крова Цркве св Петке у парку код железничке станице у Нишу.

Црква је димензија 11 пута 11, а висине 16 метара. Црква је у функцији. Монтирани су крстови и два звоника.

Изградњу цркве финансирала је Епархија Нишка, која се након изградње, обратила граду за помоћ на покривању кровне конструкције.

Црква је покривена бакарним лимом укупне површине 250 метара квадратних.

Укупна вредност радова на покривању кровне конструкције је 2.584.491 динар. Радови су у име града планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта.

Извођач радова је предузеће „Неимар пројект“ доо из Ниша.

Надзор над покривањем цркве водило је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Програм за 2015.годину

Завршена је израда нулте верзије Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015.годину.

Програм је урађен на основу Закона о локалној самоуправи и Статута града Ниша. Предлагач Програма уређивања грађевинског земљишта је Управа за планирање и изградњу, а Програма одржавања Управа за енергетику, комуналне делатности и саобраћај.

Носилац организације извршења Програма у име града Ниша је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Канализациона мрежа: Уговор о изградњи

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Наисус“ уговорили су изградњу канализационе мреже у Селу Горњи Матејевац.

Канализациона мрежа је дужине 150 метара, а биће постављене цеви пречника 300 милиметара.

Вредност радова је 1. 916 857,92 динара, а рок за завршетак 45 дана.

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2014.годину.

Page 2 of 4 1234