Остали објекти: Балон сала у насељу Брзи Брод

Завршени су радове на замени постојећег пода у „Балон“ сали ОШ „др Зоран Ђинђић“ у насељу Брзи брод, ГО Медијана.

У склопу радова замењено је 645 метара квадратних „тартан подлоге“ подлогом од плоча 100 процентног гуменог рециклата.

Вредност радова је 3.478.608,00 динара.

Извођач радова је „Мускулус“ ДОО. Средства су планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2014.годину.

Остали објекти: Завршено партерно уређење испред Кардиохирургије

Завршни су радови на партерном уређењу Клинике за кардиохирургију. Према пројектној документацији уређено је преко 4000 метара квадратних простора око новоизграђене зграде кардиохирургије.

Бехатон плоче постављене су на површини 445 метара квадратних, 1570 метара квадратних је афалтирано, 500 метара бетонирано, на 952 метра квадратна су зелене површине, а паркинг на површини 471 метар квадратни. У склопу партерног уређења постављене су две прелепе фонтане, донација фирме „Расадник“ из Великог Шиљеговца.

Извођач радова је“ ЦД ХИС“.

Вредност радова је око 16 милиона динара.

Радови се изведени на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014.годину.

Надзор над изградњом водило је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Стручни надзор: Закључени уговори

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша поверен је стручни надзор над радовима у:

  • МТШ „15.мај“ Ниш, надзор на отклањању недостатака у гарантном року приликом извођења грађевинско занатских радова. Радове изводи преузеће „Грамонт инжењеринг“.
  • Вршење стручног надзора на извођењу грађевинско занатских радова на замени крова I фаза на објекту ОШ „Цар Константин“.
  • Вршење стручног надзора над извођењем грађевинско-занатских радова на поправци крова на објекту Прехрамбено хемијске школе у Нишу.
  • Вршење стручног надзора на извођењу радова на поправци дела крова на објекту Гимназије „Светозар Марковић“. Извођач радова је „Грамонт инжењеринг“
  • Стручни надзор на радовима у установи Дечји културни центар.
  • Вршење стручног надзора на изради централне климатизације објекта Скупштине града Ниша у Улици Николе Пашића. Извођач ДОО „Тончев градња“ Сурдулица.
  • Вршење стручног надзора над извођењем радова на постављању дела косог панелног крова у кухињи „Младост“.
  • Вршење стручног надзора над извођењем грађевинско занатских радова на поправци олука на објекту ОШ „Сретен Младеновић Мика“.

Стручни надзор: ЕТШ „Никола Тесла“

У току су радову на поправци крова Електро-техничке школе „Никола Тесла“ у Нишу.

Вредност радова је 574.215,60 динара. Извођач радова је „Монумент инжењеринг“ доо Ниш.

Стручни надзор поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Стручни надзор: Гимназија „Стеван Сремац“

Завршена је поправка крова на објекту прве нишке гимназије „Стеван Сремац“. Поправљен је кров површине 850 метара квадратних.

Вредност радова је 1.237.608 динара.

Извођач радова је „Профи градња“ д.о.о Сурдулица.

Стручни надзор поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Стручни надзор: ОШ „Лела Поповић“ у Миљковцу

Завршени су радови на поправци крова површине 600 метара квадратних на ОШ „Лела Поповић“ у Миљковцу. У склопу радова поправљен је и тавански простор.

Вредност радова је 2.384.856,00 динара.

Радове је извелео предузеће „Грамонт инжењерин“.

Стручни надзор поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Стручни надзор: ОШ „Радоје Домановић“

У току су радови на поправци мокрих чворова у згради ОШ Радоје Домановић.

Радови обухватају реконструкцију шест тоалета. У склопу радова биће уграђена санитарна галантерија, спуштени плафони, замењена зидна керамика и окречени.

Укупна вредност реконструкције је 473.774,40 динара.

Извођач радова је грађевинска радња „Дозер“ Гаџин Хан.

Техничка документација: Атарски путеви

Преко Управе за пољопривреду и развој села, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша поверен је надзор над изградњом атарских путева. Атарски путеви се граде у градским општинама: Нишка Бања, Пантелеј,Палилула и Црвени Крст укупне дужине око 30.000 метара.

За изградњу атарских путева у општинам Нишка Бања и Палилула извођач радова је ДОО „ПРО ДОМО“ из Лукићева код Зрењанина. Вредност радова је 14.404.170,00 динара.

За ГО Нишка Бања планирано је асфалтирање атарских путева дужине 8350 метара. Радови су завршени на путним правцима: Сићево – Малча, дужине 1500 метара,Сићево – Островица, дужине 3100 метара, Прва Кутина – Ново гробље (Брзи Брод) дужине 600 метара, док је на путном правцу Раутово – Јелашница дужине 2300 метара урађен ископ, а на правцу Ново Гробље – Брзи Брод дужине 800 метара, рашчишћен је терен.

У ГО Палилула планирано је асфалтирање путева дужине 11.200 метара.

Аасфалтирани су следећи правци: Широке падине-Камаре-Габровац дужине 1300 метара,пут у Паси пољани испод Новог гробља дужине 1500 метара и пут Мраморски поток – Мрамор дужине 2500 метара, Ново Село – Брестовац – Кључ дужине 1100 метара.

У току су радови на путним правцим: Манастир у Габровцу – Бербатово и пут Доње Власе -Ћурлина (граница са општином Дољевац), дужине 900 метара.

У ГО Пантелеј и Црвени Крст извођач радова на асфалтирању атарских путева је нишко предузеће „ЦД ХИС“.

atarskiputevi2

У градској општини Пантелеј планирано је асфалтирање 8 800 метара атарских путева. Завршено је асфалтирање путног правца Сићево-Малча кроз оштину Пантелеј дужине 1 600 метара и пут у Доњем Матејевцу – Криви луг дужине 700 метара, а у току је изградња пута не деоници Кнез Село до Матејевачке петље дужине 6500 метара.

У ГО Црвени Крст планирано је асфалтирање 11.600 метара атарских путева.

До сада су завршене следеће деонице: Атар Села Горња Трнава, Мезграја – Трупале дужине 2 600 метара, Горња Трнава (атар) дужине 3 000 метара, Доњи Комрен – касарна 3000 метара.

У току су радови на путном правцу у атару села Сечаница дужине 1800 метара, а планирана деоница пута Берчинац – Гробље 1400 метара неће бити урађено због неприступачности терена.

Техничка документација: Уговори са Наисусом

Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Наисус“ уговорили су:

- Израду техничке документације за израду елабората хидрауличног улива канализације из Игманске улице у Улицу Душана Поповића и преливне воде код објекта Рукометни клуб у Зетској улици.

Пројекат треба да дефинише:

- Реконструкцију улива канализације Улице игманске и Зетске улице на колектор у Улици Душана Поповића (л= 50 м). У обзир долази уградња 5 решеткастих сливника у раскрсници Улице Душана Поповића и Зетске улице.

- Израда преливне везе у Зетској улици

- Превезивање у Улици Зетској канализације која је орјентисана према Улици Душана Поповића са канализацијом која је орјентисана на колектор у Булевару др Зорана Ђинђића (л= 21м).

Поменутим решењима би се побољшали услови протока воде код обилнијих падавина испод подвожњака у Зетској и решио проблем изливања воде.

Вредност уговорене техничке документације је 141.840,00 динара.

Предрачунска вредност планираних радова у Игманској, Душана Поповића и Зетској улици је око 3 милиона динара.

Техничка документација: Израда Плана генералне регулације

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам закључили сууговоре о:

- Изради ПГР подручја ГО Пантелеј – III фаза исток – израда Нацрта за разматрање на Комисији за планове. Подручје овог Плана обухвата зону код петље Малча, а налази се унутар грађевинског подручја дефинисаног ГУП-ом Ниш 2010-2025.година укупне површине 341,49 ха.

Вредност израде Плана је 2.468.779,00 динара.

- Израда ПГР подручја Нишка Бања – III фаза – израда Нацрта за разматрање на Комисији за планове. План обухвата насеље Просек, Јелашница и Коритник, а налази се унутар грађевинског подручја дефинисаног ГУП-ом Ниша 2010-2025.година. Укупна површина овог подручја је 654,73 ха.

Вредност израде Плана је 3.381.002,00 динара.

Page 3 of 4 1234