Одржавање: Одржавање изграђеног

Служба одржавања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша значајну пажњу посветило је одржавању изграђених објеката у граду.Службе су радиле на:

  • Поправци коловозне конструкције у Улици Матије Бана, ГО Црвени Крст.
  • Крпљењу ударних рупа на путу село Пасјача – Ореовац;
  • Поправци тротоара од бетонских плоча на Булевару др Зорана Ђинђића (Нишки културни центар) и у Улици генерала Милојка Лешјанина испред Удружења „Стари Ниш“.
  • На Новом гробљу засађени су дрвореди садница (лишћара, четинара и шибља);
  • Замени прегорелих сијалица на јавном осветљењу;
  • Обележавању коловоза хоризонталном саобраћајном сигнализацијом;
  • Замени несталих решетки…

Одржавање: Улица Љубише Цветковића –Робија

Завршена је поправка коловоза у Улици Љубише Цветковића Робија у Горњем Међурову. Коловоз је оштећен приликом изградње канализационе мреже. Поправка коловоза асфалтирањем, завршена је на две деонице.

Једна деоница улице кроз село асфалтирана је у дужини 200, а друга 130 метара, ширине коловоза 5 метара.

Вредност радова је око 2 милиона динара.

Радови су финансирани из Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2014.годину (редовно одржавање).

Извођач радова је МД „ГИТ“ из Ниша.

Одржавање: Зимско одржавање

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „МД Градња инжењеринг транспорт“ д.о.о закључили су уговор о извођењу радова на зимском одржавању путева на сеоском подручју града Ниша у наредне три године 2014, 2015 и 2016. године.

Чићење локалних и некатегорисаних путева на територији града Ниша у зависности од падавина вршиће се према степену приоритета и то: I степен приоритета саобраћајнице у дужини 109,64 км, II степен приоритета саобраћајнице у дужини 49,88 километара и саобраћајнице трећег степена приоритета дужине 67,63 километра.

Page 4 of 4 1234