Започели радови Улица Светозара Марковића

Протекле недеље   започели су радови на реконструкцији Улице Светозара Марковића. Улица је дужине 190, а ширине 6 метара.

У склопу реконструкције ове веома важне градске саобраћајнице, биће замењена и водоводна мрежа. Постојеће азбестне цеви биће замењене ПВЦ цевима. Након тога следи асфалтирање улице.

 

Вредност уговорене реконструкције је око 12 милиона динара. Половину средстава обезбеђује Министарство привреде Републике Србије, а дугу половину Град Ниш преко Управе за привреду.

Извођач радова је „PZP TRACE“.

Надзор над реконструкцијом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Улица Драгише Цветковића Асфалтиран део улице

У току су радови на реконструкцији Улице Драгише Цветковића од Пастерове до Сремске улице. Деоница улице од Пастерове до Улице Бошка Бухе дужине 350 метара, а ширине 6 метара асфалтирана је. Следе радови на деоници Улице Драгише Цветковића од Улице Бошка Бухе до Сремске улице дужине око 230 метара.

Реконструкцијом су планирана и оба тротоара ширине од 2 до 3 метра. Раније је у овом делу улице реконструисана водоводна мреже, а сада је само измештен део прикључака на водоводну мрежу

Вредност уговорене реконструкције је око 23 милиона динара. Половину средстава обезбеђује Министарство привреде Републике Србије, а дугу половину Град Ниш преко Управе за привреду.

Према уговору, рок за завршетак радова је 110 дана ( радови су започели половином јуна), али ће вероватно радови трајати дуже, јер се изводе под саобраћајем.

Извођач радова је „PZP TRACE“.

Надзор над реконструкцијом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Закључен уговор Реконструкција базена „Чаир“

       ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Alfaco inženjering“ из Чачка закључили су уговор о извођењу радова на санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу.

Радови обухватају: грађевинске и грађевинско занатске радове, реконструкцију инсталација водовода и канализације, термотехничке и електроинсталације.

Вредност уговорене реконструкције је 68.924.937,76 динара.

 

Инвеститор реконструкције је Град Ниш.

Рок за завршетак радова је 90 дана од дана увођења у посао. Увођење у посао је планирано 28.јула 2015.године.

 

Затворени безен „Чаир“ је саграђен и пуштен у рад 1989.године. Услед дугогодишње непрекидне експлоатације и неадекватног одржавања у условима повишене влажности и утицаја хлорних испарења, дошло је до озбиљних оштећења бетонске и челичне грађевинске конструкције, као и свих инсталација (водовода и канализације, машинских и електро инсталација).

Реконструкцијом базена „Чаир“ грађани града Ниша, и спортски клубови, добиће базен који је неопходан овом граду.

Припрема за изградњу Техничка документација

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам закључили су уговоре о изради техничке документације на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину и то:

-Израда идејног пројекта осветљења Улице зетске од Мокрањчеве до новог насеља „Вагрес-ове зграде“. Вредност израде идејног пројекта је 89.972,54 динара.

-Техничка контрола главног пројекта за радове на периодичном одржавању коловоза за Другу улицу до резервоара у селу Крушце. Вредност израде техничке контроле је 24.000,00 динара.

- Техничка контрола главног пројекта за радове на периодичном одржавању коловоза по чл.59 Закона о јавним путевима и Главног пројекта саобраћајне сигнализације и опреме за Улицу Светозара Марковића у Медошевцу. Вредност израде техничке контроле је 48.000,00 динара.

- Техничка контрола главног пројекта за радове на периодичном одржавању коловоза и тротоара за Улицу Милана Благојевића, ГО Пантелеј.   Вредност израде техничке контроле је 24.000,00 динара.

- Техничка контрола главног пројекта за радове на периодичном одржавању Главног пројекта саобраћајне сигнализације и опреме за Прву улицу у селу Малча, ГО Пантелеј.   Вредност израде техничке контроле је 48.000,00 динара

-Израда урбанистичког пројекта за изградњу резервоара са пумпном станицом на КП:бр.4734 КО Хум, који обухвата урбанистички пројекат, пројекат парцелације (без пројекта геодетског обележавања) и геодетске радове.

Вредност израде урбанистичког пројекта је 178.466,06 динара, а рок за завршетак 15 дана.

 

Одржавање Санирање ударних рупа на коловозу

Настављени су радови на санирању ударних рупа у граду и на сеоском подручју.

Предузеће „ПЗП ТРЕЈС НИШ“ тренутно санира ударне рупе у ГО Палилила у следећим улицама:Требињска, Бубањска долина и остале улице на овом подручју.
Завршено је санирање ударних рупа на путу од Суповца до Лалинских Појата, пут од Каменице до Бренице и у току је санирање пута од Каменице до Церја.

 

Предузеће „МД ГИТ“ завршило је санирање ударних рупа у следећим улицама: Јадранској, Пролетерској, Књажевачкој, Косовке девојке, 12.фебруар, Булевар Николе Тесле и Улици ваздухопловаца.

Радови на санирању ударних рупа у граду и на сеоском подручју се настављају.

Мокрањчева улица Завршена канализациона мрежа

Завршена је изградња водоводне и канализационе мреже у Мокрањчевој V прилаз.

Водоводна мрежа је дужине 134 метра. Постављене су цеви ДН – 110, а канализациона мрежа дужине 64 метра са цевима пречника 300 милиметара.

Уговорена вредност радова је око 3 милиона динара. Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Извођач радова је ЈКП „Наисус“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Закључен уговор Хумски колектор

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Телекомуникације“ ДОО Блаце закључили су уговор о извођењу радова на изградњи Хумског колектора I деоница.

Колектор је дужине 79 метара, а цеви су пречника 700 милиметара.

Радови обухватају подбушивање испод железничке пруге и спајање са већ изграђеним делом колектора испод и изнад железничке пруге.

Започели су припремни радови на изградњи Хумског колектора I деоница.

Уговорена вредност радова је 8.684.029,80 динара, а рок за завршетак 45 дана,

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.                    

 

Паси Пољана Улица 1300 каплара

У току је реконструкција коловоза у Улици 1300 каплара на улазу у Паси Пољани. Улица је дужине 530 метара, ширине 7 метара плус тротоари са обе стране, промењљиве ширине од 1,5 до 2 метра

Вредност радова је 23 милиона динара.

Реконструкција је планирана Програмом одржавања комуналне инфраструктуре-периодично одржавање.

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ из Мрамора.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Реконструкцијом Улице 1300 каплара у Паси Пољани, биће решен дугогодишњи проблем становника овог насеља.

Изградња Завршни радови у Немањиној

У току су завршни радови на изградњи водоводне и канализационе мреже у Немањиној улици.

Водоводна мрежа је дужине 136 метара, а канализациона двадесетак метара.

Уговорена вредност радова је 2.303.645,17 динара.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Рок за завршетак радова је 30 дана , од дана увођења у посао.

Извођач радова је ЈКП „Наисус“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Започели радови Канализација у Учитељ Милиној

Започели радови на изградњи канализационе мреже у Улици учитељ Милиној од Зетске до Улице хајдук Вељкове.

 

У Улици учитељ Милиној биће замењене постојеће канализационе цеви чија је пропусна моћ отпадних вода била слаба, тако да је услед великих падавина долазило до плављења простора око Клиничког центра. Постављањем цеви пречника 1000 милиметра, пропусна моћ отпадних вода биће знатно већа, а изградњом колектора, проблем у Зетској улици биће дефинитивно решен.

Канализациона мрежа је дужине 252,40 метра.

Уговорена вредност радова је 11.824.018,75 динара.

Извођач радова је ЈКП „Наисус.

Рок за завршетак је 90 дана од дана увођења у посао.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.   

   

Page 2 of 7 12345...»