Камере за снимање саобраћаја на Црвеном певцу

Постављене су камере за снимање саобраћаја на раскрсници улица Војводе Мишића, Вождове и Булевара др Зорана Ђинђића.

Ради безбедности у саобраћају, на овој раскрсници постављено је укупно 14 камера које ће пратити саобраћај у саобраћајним тракама појединачно, и по једна камера са сваке стране која прати све траке у једном правцу. Камере ће пратити брзину кретања аутомобила и пролазак на семафору. Сваки пролазак кроз ову раскрсницу биће снимљен и ући у базу података МУП-а, тако да било какве „интервенције“ неће бити могуће.

Камере су данас у пробном раду, а од следеће недеље, све ће бити снимљено и регистровано.

Вредност опреме видео надзора је 6.297.840 динара.

Радове финансира Град Ниш.

Извођач радова је суботичко предузеће „СЕЛМА“

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Ово је прва раскрсница у граду на којој су постављене камере за праћење саобраћаја, а предстоји постављање камера на још шест раскрсница.

Закључени уговори Периодично одржавање

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „АБМ Путоградња“ ДОО Мрамор данас су закључили уговор о извођењу радова на периодичном одржавању путева и улица на градском и сеоском подручју.

Вредност уговора о периодичном одржавању на градском подручју је 112.897.080,00 динара, а на сеоском подручју 77.421.720,00 динара.

Уговор се односи на период 2015 и 2016.годину. Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом.

Уговором је прецизиран гарантни рок за изведене радове од 24 месеца.

Потписан уговор Редовно одржавање мостова

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Кика градња“ Радња за завршне радове у грађевинарству потписали су уговор о извођењу радова на редовном одржавању мостова преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша.

Вредност уговорених радова је 2.212.000,00 динара.

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015.годину. Уговор важи до 31.12.2015.године.

Уговором је планирано одржавање следећих мостова: Мост преко Габровачке реке на Булевару др Зорана Ђинђића; Мост на Студеничкој реци у селу Горња Студена код гробља; Мост преко Нишаве код Сићева на путу за Манастир (са дрвеном коловозном конструкцијом); Мост на Нишави у Пролетерској улици код Меркатора; Мост на Малчанској реци на путу за Пасјачу; Камени мост преко Матејевачког потока у Доњој Врежини на путу за Малчу; Мост у Габровцу на путу за Бербатово.

Немањина улица Уговор за водовод и канализацију

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Наисус“ закључили су уговор о изградњи водоводне и канализационе мреже у Немањиној улици.

Водоводна мрежа је дужине 136 метара, а канализациона двадесетак метара.

Уговорена вредност радова је 2.303.645,17 динара.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Рок за завршетак радова је 30 дана , од дана увођења у посао.

 

Изградња Резервоар у Јелашници

Због квалитетнијег снабдевања виших делова Јелашнице, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Наисус“ закључили су уговор о изградњи резервоара за воду у Јелашници.

Резервоар је запремине 60 метара кубних и биће изгађен од полиетиленске масе.

Вредност изградње резервоара је 2.853.524,03 динара. Рок за завршетак резервоара је 120 дана од дана увођења у посао.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Изградња Прилазна саобраћајница

         Започели су радови на изградњи прилазне саобраћајнице пословној локацији код кружног тока Булевар св.цара Константина – Булевар Медијана у Нишу.

Прилазна саобраћајница је дужине 80 метара, а ширине 7,5 метара.

Вредност изградње прилазне саобраћајнице је 2.989.047,60 динара.

Извођач радова је „Trace PZP NIŠ“ AD.

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.                    

 

 

Клинички центар Реконструкција водоводне мреже

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Наисус“ закључили су уговор о реконструкцији водоводне мреже са прикључцима у Клиничком центру у Нишу.

Реконструкција обухвата нови цевовод већег пречника из Зетске улице и Булевара др Зорана Ђинђића. Биће замењене цеви пречника 110 мм, цевима пречника 225 милиметара.

Реконструкција је планирана на водоводној мрежи дужине 1254 метра.

Уговорена вредност радова је 20.897.931,24 динара.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Рок за завршетак радова је 90 дана, од дана увођења у посао.

 

Одржавање Историјски споменици, верски објекти

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Горица“ закључили су уговор о извођењу радова на одржавању историјских споменика, верских објеката и зграда под заштитом.

Уговор се односи на уређење простора око Пантелејске цркве. Радовима је планирано: оснивање травњака, садња садница лишћара, четинара, декоративног шибља, садња ружа, формирање цветних површина и одвоз шута.

Уговорена вредност радова је 2.224.671,72 динара.

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015.годину.

 

Одржавање Пумпне станице

   ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и предузеће „Елмонт“ДОО из Ниша закључили су уговор о пружању услуга одржавања пумпних станица на територији града Ниша и на сеоском подручју.

Вредност уговорених радова је  1.499.112,00 динара за градско и исто толико за сеоско подручје.

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015.годину.

 

Ребаланс Програма 20 милиона за клизишта

Одборници Скупштине града Ниша на јучерашњој седници усвојили су Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом и Измене и допуне Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015.годину.

 

Измене у Програму изградње за 2015.године односе се на прерасподелу средстава унутар самог Програма, тако да укупан износ остаје исти, а Програм одржавања повећава се за 20 милиона динара ради санације клизишта на градском подручју у износу 12 милиона динра, а на сеоском подручју 8 милиона динара.

Page 3 of 7 12345...»