Тврђавски мост Настављена реконструкција тротоара

             Настављени су , прошле године започети радови на реконструкцији и санацији пешачких стаза на друмско пешачком мосту код Тврђаве. Након што је завршена лева пешачка стаза пре почетка зиме, ових дана, радови су започели на десној.

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2014.годину.

Планирана вредност радова је око 3,5 милиона динара.

Завршетак радова на десној пешачкој стази Тврђавског моста планиран је за 30 радних дана.

Извођач радова је Радња за завршне радове у грађевинарству „Кика градња“.

 

Обимнија реконструкција пешачких стаза на Тврђавском мосту започела је након честих проблема са отварањем рупа, које су узнемиравале грађане, јер се кроз њих видела река.

У првој фази, на левој страни моста саниране су талпе (плоче) које су оштећене, како би се пешачки саобраћај одвијао нормално, а након тога је урађена санација, како је дефинисано елаборатом. Након радова на санацији и замени талпи (плоча), уклоњен је слој корозије хемијским и механичким средствима на конструкцији која носи пешачке стазе на мосту. Двокомпонентном фарбом је урађена заштита. После је нанет антикорозовни слој, а затим ливење бетона на лицу места. Ливени бетон је посебно отпоран на утицај мраза, воде и соли. У бетон је стављена црвена боја, као што је и ограда. Испод бетона је постављен нерђајући лим.

Овај поступак свешће могућност отварања нових рупа на тротоару моста на минимум, а тротоар ће бити и много мање клизав.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Подсетимо, Мост преко реке Нишаве код Тврђаве изграђен је 1962.године. Дужина конструкције моста је 80 метара, ширина коловоза 9 метара, а ширина пешачких стаза по 3 метра. Мост је изградила Машинска индустрија Ниш.

Чајничка улица Започело асфалтирање

             Започели су радови на асфалтирању Чајничке улице ГО Црвени Крст. Изградња ове улице започела је пре пет година на основу Програма уређивања грађевинског земљишта. Пошто је пре асфалтирања улице било потребно изградити водоводну мрежу, то је учињено у току прошле године.

Део улице који се асфалтира је дужине 90 метара, а ширине 4,5 метара.

Вредност изградње улице је 1.950.000 динара.

Извођач радова је „Нискоградња“ а.д.

Надзор на изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Изградња Закључен уговор са Наисусом

           ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Наисус“ закључили су уговор о изградњи канализационе мреже у Улици учитељ Милиној од Зетске до Улице хајдук Вељкове.

У Улици учитељ Милиној биће замењене постојеће канализационе цеви чија је пропусна моћ отпадних вода била слаба, тако да је услед великих падавина долазило до плављења простора око Клиничког центра. Постављањем цеви пречника 1000 милиметра, пропусна моћ отпадних вода биће знатно већа, а изградњом колектора, проблем у Зетској улици биће дефинитивно решен.

Канализациона мрежа је дужине 252,40 метра. Уговорена вредност радова је 11.824.018,75 динара. Рок за завршетак је 90 дана од дана увођења у посао.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

Техничка документација Уговори са Заводом за урбанизам

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам закључили су уговоре о изради техничке документације на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину, и то:

 

                  – План Генералне регулације за део подручја ГО Пантелеј – трећа фаза исток ( сумирање јавног увида и предаја Предлога плана).

Подручје обухвата зону код петље Малча, унутар грађевинског подручја дефинисаног ГУП-ом Ниша 2010-2025.година. Укупна површина овог подручја је 341,49 хектара.

Вредност израде ПГР је 1.645.853,00 динара.

 

  • План Генералне регулације за део подручја ГО Пантелеј – трећа фаза запад

( сумирање јавног увида и предаја Предлога плана).

Подручје обухвата насеље Бранко Бјеговић и Виник, а налази се унутар подручја дефинисаног ГУП-ом Ниша 2010-2025.година.

Укупна површина овог подручја је404,84 хектара.

Вредност израде ПГР је 1.672.420,00 динара.

 

  • Део Плана Генералне регулације за део подручја ГО Црвени Крст– трећа фаза

( сумирање јавног увида и предаја Предлога плана).

Подручје обухвата насеље Чамурлија, Горња Топоница и пословне зоне, а налази се унутар подручја дефинисаног ГУП-ом Ниша 2010-2025.година.

Вредност израде ПГР је 5.216.124,00 динара.

 

  • Део Плана Генералне регулације за део подручја ГО Палилула– трећа фаза

( сумирање јавног увида и предаја Предлога плана).

Подручје обухвата насеље Паси Пољана, 9. Мај, Чокот пословне зоне, главни градски пречишћивач, а налази се унутар подручја дефинисаног ГУП-ом Ниша 2010-2025.година.

Укупна површина овог подручја је 1243 хектара.

Вредност израде ПГР је 4.279.142,00 динара.

 

  • Део Плана Генералне регулације за део подручја ГО Нишка Бања– трећа фаза

( сумирање јавног увида и предаја Предлога плана).

Подручје обухвата насеље Просек, Јелашница и Коритник, а налази се унутар подручја дефинисаног ГУП-ом Ниша 2010-2025.година.

Укупна површина овог подручја је 654,73 хектара.

Вредност израде ПГР је 2.254.002,00 динара.

Одржавање Санирање ударних рупа

У току протекле недеље настављени су радови на санирању ударних рупа у градским општинама Медијана и Палилула и на сеоском подручју у све четири општине.

Предузеће „Trace PZP NIŠ“ AD ударне рупе на коловозу и тротоару санирало је у следећим улицама: Николе Коперника и улицама преко пута Војне болнице (Врањска, Бледска,Радних бригада, Устаничка….), Улици војводе Путника…

На сеоском подручју саниране су ударне рупе на Мраморском Брду, путу за Александрово, на путу између села Трупале и Вртиште.

Ради безбедности у саобраћају кошена је трава поред пута на деоници Ново Гробље – Белотинац.

 

Одржавање Приступне рампе за инвалиде

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Нискоградња“ а.д закључили су уговор о извођењу радова на одржавању приступних рампи за инвалидна лица на тереиторији града Ниша.

 

Уговорена вредност радова је 668.784,00 динара.

Уговор је закључен на основу Програма одржавања комуналне инфраструктуре градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015.годину.

 

У протеклом периоду постављене су рампе за инвалиде на око 300 места у граду. У току априла и маја урађене су у Зетској улици, Улици Мајаковског код Економске школе, Булевару цара Константина, код ДИС-а, Улици Благоја Паровића.

Ове рампе постављене су на основу прошлогодишњег уговора.

Извођач радова је „Кика градња“                                                                                                      

 

 

Саниран Споменик жртвама НАТО агресије

Поводом обележавања годишњице Дана сећања на цивилне жртве НАТО агресије на нашу земљу 1999.године, ових дана саниран је Споменик жртвама НАТО агресије у Парку испред зграде Универзитета.

Око споменика су постављене гранитне плоче, споменик је очишћен, офарбане су клупе и жардињере..

Радове је извела Радња за завршне радове у грађевинарству „Кика градња“ и ЈКП „Горица“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Закључени уговори Започело крпљење ударних рупа

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „TRACE PZP NIŠ“ AD јуче су закључили уговоре о редовном и ургентном одржавању на градском подручју у градским општинама Медијана и Палилула и одржавању путева на сеоском подручју у све четири општине (Палилула, Пантелеј, Црвени Крст и Нишка Бања).

Радови на санирању ударних рупа данас су започели на градском подручју општине Палилула и                                                                                                                                                                                                                                                                                           Медијана.

Ударне рупе данас су саниране на:Тргу краља Александра, Тргу Павла Стојковића,Улици Југ Богдановој, Стојана Новаковића, Марина Држића, Љубомира Николића и Улици Бранка Миљковића.

Према уговору који је потписан за 2015 и 2016.годину за одржавање (редовно и ургентно) за ГО Медијана уговорено је у вредности 34.546.282,08 динара, на градском подручју општине Палилула планирано је 31.111.788,96 динара, за сеоско подручје ГО Палилула за две године планирано је 16.197.342,00 динара, за сеоско подручје ГО Црвени Крст уговором је планирано 14.262.976,80 динара, за Нишку Бању сеоско подручје 15.338.626,80 динара, а за ГО Пантелеј сеоско подручје 14.297.908,80 динара

 

За одржавање улица (редовно и ургентно) на градском подручју у општинама Пантелеј, Црвени Крст и Нишка Бања чека се став Комисије да реши поднети захтев за заштиту права, ради доношења одлуке о избору извођача радова.

 

Изградња Закључен уговор са Наисусом

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „ЈКП Наисус“ закључили су уговор о:

 

       – Извођењу радова на изградњи водоводне и канализационе мреже у Мокрањчевој улици

–V прилаз у Нишу.

Вредност уговора је 3.001.784,21 динар. Биће изграђена водоводна и канализациона мрежа дужине по 150 метара

 

           – Извођење радова на изградњи водоводне мреже и канализационе за употребљене воде у Улици Новопројектованој (други прилаз) Студеничкој улици из правца Горњоматејевачке улице у Нишу.

Вредност изградње канализационе и водоводне мреже дужине по 130 метара је 2.252.291,53 динара.

Радови су уговорени на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

 

Техничка документација Уговори са Заводом за урбанизам

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам закључили су уговоре о изради техничке документације и то:

 

     -Израда техничке документације за опремање радне зоне инфраструктуром у Улици Ивана Милутиновића. Вредност уговореног посла је 453.502,64 динара.

Рок за завршетак 30 дана.

 

     – Израда техничке документације пројекта за грађевинску дозволу изградње секундарног прилаза унутар комплекса „Медијана“ на КО Ћеле Кула.

Вредност пројекта је 62.710,65 динара, а рок за завршетак 15 дана.

 

     -Израда техничке документације пројекта за грађевинску дозволу моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла.

Вредност уговореног пројекта је 474.185,24 динара, а рок за завршетак 30 дана.

 

     -Израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко архитектонске разраде локације Споменика ослободиоцима у II светском рату у Нишу.

Вредност пројекта је 50.599,28 динара, а рок за завршетак 10 дана.

 

     -Израда техничке контроле Главног пројекта изградње објекта водоснабдевања села Хум (секундарна водоводна мрежа).

Вредност техничке контроле је 24.000,00 динара.

Page 4 of 7 «...23456...»