Зимско одржавање коловоза Закључен уговор

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Водоградња“ ДОО из Пуковца закључили су уговор о извођењу радова на попуњавању оштећених места на коловозној конструкцији у зимским условима на подручју града Ниша, по налогу инспекције.

Вредност радова је 322.200,00 динара.

 

Радови ће бити изведени у року од 15 дана од дана увођења у посао.

Ударне рупе на коловозу попуњавају се асфалтном масом спремљеном по хладном поступку на температури не нижој од -5 степени целзијусових.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.   

 

Византијски булевар Започели радови

              Започели су радови на изградњи десног тротоара (гледајући из правца града) на Византијском булевару на деоници од Улице Димитрија Драговића до кружног тока код Моста Медијана.

Укупна дужина тротоара је 300 метара, а ширина 6 метара.

Радови се одвијају како временски услови дозвољавају, тако да су деонице тротоара од Улице Димитрија Драговића до Темпа, већ завршене.

 

Вредност изградње је 2.232.146,76 динара.

Радови су уговорени на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Извођач радова је нишко предузеће „МД ГИТ“

Надзор на изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Аутобуска стајалишта Постављене надстрешнице

У протеклом периоду на аутобуским стајалиштима на градском и приградском подручју на територији града Ниша, укупно је постављено 26 аутобуских надстрешница.

На градском подручју постављено је 13 надстрешница и то у следећим улицама: Александра Медведева , Душана Поповића, Прибојској, Булевару Медијана и Сомборској.

На приградском подручју, надстрешнице су постављене на следећим локацијама: Поповац, Суви До , Матејевац , Горња Врежина , Доњи Комрен и Габровац.

 

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2014.годину.

Вредност изведених радова је 4 милиона динара.

Постављањем аутобуских надстрешница са клупама на стајалиштима, решен је дугогодишњи проблем недостатака надстрешница на аутобуским стајалиштима.

Извођач радова је ЈКП „Горица“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Мерошинска улица Закључен уговор за завршетак

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „ МД ГИТ“ закључили су уговор о изградњи-завршетку радова у Мерошинској улици , окретнице на  крају улице  на Леденој Стени, ГО Палилула.

Биће изграђено 30 метара улице , ширине 5 метара.

Вредност уговореног посла је 549.732,00динара.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Византијски булевар Изградња тротоара

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „МД ГИТ“ закључили су уговор о изградњи десног тротоара (гледајући из правца града) на деоници од Улице Димитрија Драговића до Улице Мајаковског у Дуваништу.

Укупна дужина тротоара је око 300 метара, а ширина 6 метара.

Вредност изградње је 2.232.146,76 динара.

Радови су уговорени на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Надзор на изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Радови ће започети, чим временски услови дозволе.

Црква св. Николе Санација оградног зида

Започели су припремни радови на санацији оградног зида цркве св. Николе према Мокрањчевој улици у Нишу.

Радови обухватају рушење и демонтажу армирано бетонског зида, покривачке и молерске радове.

Вредност радова је 2.746.009,80 динара. Извођач радова је „Грамонт инжењеринг“.

Технички надзор над радовима води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Храм Св.цара Константина Закључен уговор

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Грамонт инжењеринг“ ДОО закључили су уговор о извођењу радова на Храму св. цара Константина и царице Јелене – наставак радова. Радови обухватају:  завршне грађевинско занатске радове, комплетирање хидрантске мреже и уградњу хидрофорског постројења.

Вредност радова је 5.964.060,00 динара.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Радови ће бити изведени у року од 90 дана.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Сомборски булевар Завршена изградња тротоара

Протекле недеље завршена је изградња тротора на Сомборском булевару од Улице косовке девојке до Булевара Медијана, односно будућег кружног тока.Тротоар (леви-северни) изграђен је у дужини 1260 метара, а ширине 3 метра са аутобуским стајалиштима.Тротоар је пополочан бетонским плочама трговачког назива „Ројал“ сиве и бордо боје.

Вредност изградње тротоара је 1,8 милиона динара.

Извођач радова је „МД ГИТ“.

Уговор о изградњи троатоара, закључен је на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014.годину

 

Подсетимо, Сомборски булева је изграђен у дужини 2200 метара, ширине 26 метара са по две или три траке у оба правца. Укупна вредност изградње је око 30 милиона динара.

Изградња је финансирана из средстава НИП-а и средствима буџета Града Ниша.

Надзор над изградњом, поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Примопредаја изграђених објеката 106 објеката граду

Протекле недеље извршена је примопредаја комуналних објеката изграђених у 2014.години, стечена средствима града Ниша.

Објекти су имовина стечена средствима града Ниша, а попис материјалних и нематеријалних средстава обавила је стручна комисија Градске управе за имовину и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Комисија је утврдила да се закључно са 31.12.2014.године у употреби налази 106 објеката укупне вредности 592.490.979.95 динара.

Попис обухвата: 9 објеката канализационог система, 16 објеката водоводног система, 20 коловоза, један спортски објекат, 2 објекта топловода, 18 осталих објеката, 18 објеката одражавања у периоду јануар-децембар 2014.године и 16 урбанистичких планова.

 

Град Ниш је финансирао изградњу поменутих објеката, Дирекција за иградњу града Ниша реализовала изградњу, а записничком примопредајом објекти постају власништво града.

Техничка контрола пројеката Уговор са Заводом

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам закључили су више уговора а основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014.годину.

  • Израда техничке докумнетације – главног пројекта радова на периодичном одржавању јавног пута (по члану 59. Закона о јавним путевима) за Улицу Филипа Кљајића (Брзи Брод) на територији ГО Медијана.

Вредност уговорене техничке документације је 95.037,94 динара.

  • Техничка контрола Главног пројекта изградње резервоара II висинске зоне са пумпном станицом за II висинску зону у Мрамору.

Вредност техничке контроле је 24.000 динара.

  • Техничка контрола главног пројекта изградње канализационе мреже од Улице зетске до Улице хајдук Вељкове у Нишу II фаза кроз Улицу учитељ Милину.

Вредност техничке контроле је 24.000 динара.

  • Техничка контрола главног пројекта изградње друге фазе водоводне мреже у Клиничком центру у Нишу.

Вредност техничке контроле је 24.000 динара.

 

Page 5 of 7 «...34567