Новопројектована у Чалијама: Започела изградња

Протекле недеље започела је изградња Новопројектоване улице иза Матејевачког пута У Чалијама, ГО Пантелеј. На основу уговора из 2010, године у овој улици изграђена је водоводна и канализациона мреже. Део улице који се гради је дужине 280, а ширине 5,5 метара.

До сада је урађен тампон слој и у току је постављање ивичњака.

Вредност радова је 4.800.000,00 динара.

Извођач радова је „МД ГИТ“.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта.

Радови ће бити завршени, када то временски услови дозволе.

Скупштина Града Ниша: Усвојени програми за 2015.годину

На седници Скупштине Града Ниша одржаној 26.12.2014.године, одборници су усвојили: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом и Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015.годину.

Програме реализује ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Програм уређивања грађевинског земљишта за следећу годину вредан је 470 милиона динара, а Програм одржавања комуналне инфраструктуре 853.500.000,00 динара.

Page 7 of 7 «...34567