Одлука о утврђивању накнаде за издавање услова

Одлука о утврђивању накнаде за коришћење стубова јавне расвете

Одлука о утврђивању накнаде за послове стручног надзора над раскопавањем

Одлука о утврђивању цена радова на раскопавању

Одлука раскопавање издавање услова

Oдлука о утврђивању накнаде за издавање аката из члана 17. Закона о путевима

Одлука о измени Одлуке о цени изнајмљивања опреме за улазак у пећину

Одлука о накнадама за коришћење јавних путева на територији града Ниша

Одлука о накнадама Лалиначка слатина

Одлука о накнадама Церјанска пећина