Одлука о накнадама за коришћење јавних путева на територији града Ниша

Одлука о утврђивању накнаде за издавање услова за израду техничке документације

Одлука о утврђивању висине накнаде за акта која се издају у складу са Законом о путевима

Одлука о утврђивању накнаде за коришћење стубова јавне расвете

Одлука о утврђивању накнаде за обављање послова стручног надзора

Одлука о утврђивању накнаде за послове стручног надзора над раскопавањем

Одлука о утврђивању цена радова на раскопавању

Одлука о накнадама Лалиначка слатина

Одлука о накнадама Церјанска пећина

Одлука о измени Одлуке о цени изнајмљивања опреме за улазак у пећину