Управљање споменика природе “Церјанска пећина“ регулисано је Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/2010 и 91/10) и Уредбом Владе Републике Србије о заштити споменика природе „Церјанска пећина“ („Службени гласник Републке Србије“, број 5 од 27.02.1998.г.).

Уредбом о заштити споменика природе под заштиту државе стављен је комплекс спелеолошких објеката „Церјанска пећина“ на територији града Ниша, а обављање послова управљања заштите и развоја пренето је Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша. Споменик природе „Церјанска пећина“ је на подручју града Ниша, на катастарским општинама Церје и Кравље, укупне површине 63,96,89 ха. Обухвата следеће спелеолошке објекте:

А – Понорска пећина Провалија

Б – Понор Церјанска пропаст

Ц – Повремено сифонско врело код Кравља

Д – Крашка јама изнад сифонског врела

На заштићеним површинама споменика природе „Церјанска пећина“ установљен је режим заштите II степена.

Документација:

 • Уредба Владе РС
 • Закон о заштити природе
 • Годишњи програм за Церјанку 2015
 • План управљања за период 2011-2020
 • Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби 2013
 • Одлука – Церјанска пећина
 • Одлука о начину додељивања пословаорганизовања посете пећини
 • Конкурс – Церјанска пећина
 • Уговор о посетама Церјанској пећини – Tur-operater Nature Travel Office
 • Уговор о посетама Церјанској пећини – Сафари клуб
 • Одлука о усвајању Програма управљања СП Церјанска пећина за 2018. годину
 • Програм управљања СП Церјанска пећина за 2018. годину
 • Одлука о накнадама-Церјанска пећина
 • Одлука о цени изнајмљивања опреме
 • Одлука о измени Одлуке о цени изнајмљивања опреме за улазак у пећину