Управљање споменика природе “Церјанска пећина“ регулисано је Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/2010 и 91/10) и Уредбом Владе Републике Србије о заштити споменика природе „Церјанска пећина“ („Службени гласник Републке Србије“, број 5 од 27.02.1998.г.).

Уредбом о заштити споменика природе под заштиту државе стављен је комплекс спелеолошких објеката „Церјанска пећина“ на територији града Ниша, а обављање послова управљања заштите и развоја пренето је Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша.

Документација: