Франца Винтера

Извођач радова : Водоградња Пуковац
Вредност радова : 21.117.828,00 дин.
Почетак радова : 05.05.20202. год.
Рок заврсетка 45 дана
Радови заврсени : 21.07.2020.год.
Урађен је ископ коловозне конструкције, израда постељице, насип од природног шљунка, постављање ивичњака, насип од дробљеног камена, израда доњег и горњег носећег и хабајућег слоја од асфалта на коловозу и тротоару.

Датум: 24. август 2020. (Актуелно)