Фрушкогорска улица

У току је изградња атмосферске канализационе мреже у Фрушкогорској улици, ГО Пантелеј. Атмосферска канализациона мрежа је дужине 210 метара, а биће постављене цеви пречника 300 милиметара.

Вредност изградње је 2.475.277,26 динара.

Након изградње канализационе мреже, биће изграђен коловоз и троатоар. Дужина коловоза је 200 метара, а ширина 3,5 метара. Уговорена вредност радова је 5.450.681,41 динара.

Извођач радова на изградњи атмосферске канализације и коловоза у Фрушкогорској улици је „АБМ Путоградња“.

Радове финансира Република Србија – Министарство привреде и Град Ниш преко Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине.

Надзор над извођењем радова поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Датум: 4. новембар 2016. (Актуелно)