ИНФОРМАТОР О РАДУ
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Информатор ЈП Дирекција за изградњу града Нишасе објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број број120/04,54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“,број 68/2010).