Изградња Новопројектована II прилаз

У току су радови на изградњи водоводне и канализационе мреже у Новопројектованој улици II прилаз Студеничкој улици из правца Горњоматејевачке улице, ГО Пантелеј.

 

Водоводна мрежа је дужине 130 метара, а биће постављене цеви ДН-160, а канализациона мрежа дужине 135 метара са цевима пречника 300 милиметара.

Уговорена вредност радова је 2.252.298,53 динара.

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Извођач радова је ЈКП „Наисус“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

 

Датум: 28. август 2015. (Информатор)