Предмет ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Услуге геомеханичког испитивања тла, јавна набавка број 1.2.1

 

Радови на изградњи саобраћајница на територији града Ниша, ради закључења оквирног споразума, јавна набавка број 1.3.2

 

Радови на изградњи „паметних“ аутобуских стајалишта, ради закључења оквирног споразума, јавна набавка број 1.3.3

Радови на одржавању путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације, опреме пута и других елемената пута, јавна набавка број 1.3.10

Радови на одржавању гранитних, камених и бетонских плоча на трговима, парковским површинама и тротоарима на територији града Ниша, јавна набавка број 1.3.5

Услуге израде пројектно-техничке документације за извођење радова на редовном одржавању мостова преко река, потока у сувих долина, јавна набавка број 1.2.6

Набавка теренског возила – Програм управљања СП „Церјанска пећина“, јавна набавка број 1.1.4

Набавка путничког возила – јавна набавка број 1.1.3