Поповачки колектор

Започели су радови на изградњи III фазе Поповачког колектора. Ова фаза Поповачког колектора је крак према Чамурлијском колектору, дужине 690 метара, а биће постављене цеви пречника 400 милиметара

Уговорена вредност радова је око 10 милиона динара.

Радове финансира Град Ниш, преко Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.

Извођач радова је ЈКП „Наисус“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Претходних година у две фазе радова изграђењно је око 4,5 км колектора од фабрике Џонсон Електрик до Нишаве.

Да би се ставио у функцију Поповачки колектор, потребно је да се изгради и Медошевачки колектор.

Датум: 4. новембар 2016. (Актуелно)