Почеци рада Дирекције за изградњу града Ниша датирају од 15. марта 1968. године. Тада је Скупштина Општине Ниш на седници Општинског већа и Већа друштвених делатности донела одлуку о формирању Завода за комунално уређење. Тако је Ниш у комуналној области добио институцију по угледу на Београд, Нови Сад, Ријеку…

Портрет Дирекције за изградњу града Ниша

Основни задаци новоформираног Завода за комунално уређење били су: координација рада комуналних предузећа, уређивање грађевинског земљишта (локација), изградња примарне инфраструктуре, евиденција о грађевинском земљишту, израда годишњих програма изградње.

Од 1968. године Завод за комунално уређење са својом делатности више пута је трансформисана, да би 1. септембра 1992. године Одлуком Скупштине Града Ниша формирано Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша.

Данас је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша самостално предузеће чији је предмет пословања уређивање грађевинског земљишта и одржавање улица и саобраћајница на основу Програма уређивања грађевинског земљишта и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијскил планом, који се сваке години доноси на Скупштини Града Ниша.

У оквиру уређивања грађевинског земљишта и уређивања и одржавања саобраћајница Предузеће може обављати следеће делатности:

Рушење објеката-претежна делатност-рушење и демонтажа зграда и других објеката.

Припрема градилишта

 • рашчишћавање градилишта
 • земљане радове: ископавање, насипање,нивелисање терена, ископ уклањање стена, минирање и др.

Изградња путева и аутопутева

 • изградња аутопутева, улица, друмова и других путева за возила за пешаке
 • површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима, тунелима.
 • асфалтирање путева
 • бојење и обележавање ознака на путевима
 • постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
 • изградња аеродромских писта
 • изградња железничких пруга и подземних железница
 • изградња мостова и тунела
 • изградња цевовода
 • изградња осталих непоменутих хграђевина.

Предузеће може обављати и следеће делатности:

 • Правни послови
 • Остали правни послови
 • Архитектонска делатност

Давање архитектонских савета који се односе на:

 • Израду нацрта и планова пројекта
 • Урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика
 • Инжењерске делатности и техничко саветовање

Дирекција данас води стручни надзор над многим објектима инфаструктуре, школства, здравства, културе, спорта…

Вишедеценијско запостављање и заостајање комуналног система ни до данас није надокнађено. Пошто је комунални систем, основ урбаног стандарда, а захтеви и потребе грађана бројни и оправдани, руководство Града, целини комуналних функција посвећује данас пуну пажњу.

То значи да Дирекција за изградњу града Ниша има све већу одговорност у реализацији градитељских програма, али и обавезу промишљене, стручне пројекције будућег развоја Града.

Данас Дирекција броји 139 радника. Са факултетском дипломом су 84, са вишом школском спремом 12, са средњом 37, са КВ квалификацијом 3 и 3 радника са нижом школском спремом.

Период постојања Дирекције за изградњу града и њених претходника, упркос тешкоћама богат је градитељским резултатима.

У време оснивања Завода за комунално уређење, Ниш је имао око 100 хиљада становника. Данас три пута више. Ниш није имао ни један километар булевара. Данас су булевари окосница саобраћајног система. Изграђени су нови водоводни капацитети и канализационе мреже. Комуналном инфраструктуром обслужени су нови и бројни стамбени комплекси. Формиран је систем даљинског грејања. Опремљени су комплекси за индивидуалну стамбену изградњу. Регулисани су многи километри водотокова, припрема се гасификација …

Свака генерација даје Граду свој градитељски печат.