Предмет обавештења: Набавка добара – електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју града Ниша. Оквирни рок објављивања позива за подношење понуда је август – септембар 2015. године за градско подручје и за сеоско подручје април – мај 2015. године
Документација:
 Јавно осветљење

Предмет обавештења: Извођење раодва на изградњи и реконструкцији саобраћајница
на територији града Ниша. Оквирни рок за објављивање позива за подношење понуда је период април – октобар и за закључење уговора је период јуни – новембар 2015. године.
Документација:
 Саобраћајнице

Предмет обавештења: Извођење радова на изградњи и реконструкцији базена на
територији града Ниша. Оквирни рок за објављивање позива за подношење понуда је период април – јуни и за закључење
уговора је период мај – јули 2015. године.
Документација:
 Базен Чаир