Припремни радови Подбушивање за Хумски колектор

Започели су припремни радови на изградњи Хумског колектора I деоница.

Колектор је дужине 79 метара, а цеви су пречника 700 милиметара.

Радови обухватају подбушивање испод железничке пруге и спајање са већ изграђеним делом колектора испод и изнад железничке пруге.

Уговорена вредност радова је 8.684.029,80 динара, а рок за завршетак 45 дана,

Извођач радова је предузеће „Телекомуникације“ ДОО Блаце

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Датум: 28. август 2015. (Информатор)