ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА 2017

Програм одржавањa комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2017. годину