ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА – 2019

Програм одржавањa комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину