ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА 2018

Програм одржавањa комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину