Рехабилитација тротоара улице Обреновићеве

Извођаč радова : Водоградња  Пуковац
Почетак радова : 01.06.2020.год.
Рок завршетка 70 дана
Радови завршени 24.07.2020.год.
Извршен је ископ старе коловозне конструкције, израда постељице, израда доњег носећег слоја од природног шљунка, носећег слоја од дробљеног камена, нивелација шахти и постављање бехатон плоча на слоју песка.

Датум: 24. август 2020. (Актуелно)