Реконструкција Првомајске улице

Започела је реконструкција Првомајске улице (ГО Медијана) од Вождове до Улице 7.јула. Улица је дужине 440 метара, а ширине 6 метара и тротоари са обе стране улице ширине по два метра.Између коловоза и тротоара налази се зелена површина са дрворедом ширине један метар.

Реконструкција обухвата замену ивичњака и пресвлачење асфалтом коловоза и тротоара.

Вредност реконструкције је 9,1 милион динара.Рок за завршетак радова је 30 дана.

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре-периодично одржавање за 2016.годину.

Извођач радова је „АБМ Путогрдња“.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

 

Датум: 29. март 2016. (Информатор)