Санација клизишта у Улици Партизанских курира и Васе Смајевића

У току  су радови на санацији активног клизишта у Улици Партизанских курира   и Улици Васе Смајовића, ГО Палилула. Радови су започели протекле недеље.

Извођач радова на санацији клизишта је предузеће „С.И.Н. инжењеринг“  ДОО из Београда“.

Вредност санације је око 15 милиона динара.

Радови се изводе по Одлуци градског Штаба за ванредне ситуације и финансирају  из Програма одржавања комуналне инфраструктуре са финансијским планом за 2015.годину.

Пројекат за санацију клизишта урадило је предузеће „Капа Пројект“.

Рок за завршетак радова је 70 дана.

Клизиште је настало маја 2014.године у неповољном кишном периоду, а локална оштећења терена су настављена у сличном кишном периоду у пролеће 2015.године

Клизиште је формирано у дужини од 30 метара, а ширине 30 метара на стрмом терену између индивидуалних стамбених објеката.

Геолошко геотехничка теренска истраживања урадила је фирма „Геоинжењеринг“ д.о.о. из Ниша, а лабораторијска испитивања и потребне прорачуне, урадила је фирма „ГеоСол“ д.о.о из Ниша

Датум: 20. новембар 2015. (Актуелно, Информатор)