Шеф службе:

Драган Димитријевић

Драган Димитријевић

Драган Димитријевић, дипл. инж.грађ

Послови службе изградње су у домену прпреме за израду Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, надзора над изградњом као и вршење техничког прегледа. Усклађивање рада учесника у изградњи објекта израда динамичких планова реализације објеката, технички и финансијски надзор над извођењем радова.Учешће у поступку техничког прегледа и коначног обрачуна радова и друге послове из делокруга службе.