Тврђавски мост

Извођач: Тремомонт Београд
Вредност радова: 60.000.000 дин са ПДВ-ом
Поцетак радова :30.04.2020.године
Рок завршетка: 31.12.2020.године
Уговорени радови: демонтажа ограде,дилатационих справа, стубова за осветљење, сливника,скидање асфалта са коловоза и уклањање пешачких стаза. Чишћење челичне конструкције пескарењем и израда антикорозивне заштите, замена лежишта и дилатација, ојачања оштећених елемената мостовске конструкције, уклањање ивичњака и спуштање пешачких стаза у ниво коловоза и израда хидро изолације и полагање гранитних плоча у пуном профилу моста, израда ограде од стакла и инокса са светиљком у виду ланчанице од 50 појединачних лед чворова.

 

Датум: 24. август 2020. (Актуелно)