Војводе Мишића

Извођач радова : Водоградња Пуковац
Вредност уговора: 12.360.408,00 дин.
Почетак радова : 09.06.2020.год.
Рок завршетка 45 дана
Радови завршени 19.06.2020. године
Извршено је гребање хабајућег слоја, замена оштећене коловозне конструкције на појединим местима, нивелација шахти, сливника и шибера, израда изравнавајућег и завршног слоја асфалта.

Датум: 24. август 2020. (Актуелно)