Закључен уговор Водоводна мрежа и прикључак

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Наисус“ закључили су уговор о изградњи водоводне мреже за прикључење бензинске пумпе код Мотела „Наис“.

Водоводна мрежа је дужине 230 метара од чега ће за 160 метара бити постављене цеви ДН 225, а за 70 метара цеви ДН 160.

Вредност радова је 2.328.983,93 динара. Рок за завршетак 45 дана.

Изградња водоводне мреже је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

Датум: 28. август 2015. (Информатор)