Започели радови на санацији Клизишта у селу Габровац

Започели су радови на санацији клизишта у насељу Габровац, између индивидуалних стамбених објеката бр 7-13 у асфалтираној Улици победе и Габровачке реке.

Извођач радова на санацији клизишта је предузеће „TECTUM“ D.O.O из Београда.

Вредност санације је 10.915.261,20 динара.

Пројекат за санацију клизишта урадило је предузеће „Капа Пројект“.

Рок за завршетак радова је 75 дана.

Клизиште је настало маја 2014.године у неповољном кишном периоду, када је срушена дворишна кућа на адреси бр. 11, а чело клизишта се на 2-3 метра приближило кућама под бројевима 7-13 са изгледима да и њихова стабилност може бити витално угрожена, а локална оштећења терена су настављена у сличном кишном периоду у пролеће 2015.године.

Клизиште је формирано у дужини од 80 метара, а ширине 40 метара на стрмој падини

Геолошко геотехничка теренска истраживања урадила је фирма „Геоинжењеринг“ д.о.о. из Ниша, а лабораторијска испитивања и потребне прорачуне, урадила је фирма „ГеоСол“ д.о.о из Ниша.

Пре почетка извођења радова, урађен је динамички план и редослед израде појединих фаза радова. По сређивању терена (шибље, пањеви, порушени објекат, насута земља, итд) приступиће се извођењу дренажно-потпорних зидова. Извођење ових зидова могуће је почети са више страна у зависности од капацитета извођача радова. Зидови ће бити изграђени од ломљеног камена у кампадама дужине од 3-4 метра.

 

Датум: 20. новембар 2015. (Информатор)