Завршена изградња фекалног колектора

Завршена је изградња фекалног колектора од пута за Доње Међурово до насеља Виногради.

Деоница је дужине 691 метар, а постављене су цеви ПЕХД пречника 400 мм.

Радови су започели 8. марта, а завршени 22.марта, знатно пре рока.

Колектор је повезан и у функцији је.

У току је чишћење градилишта.

Вредност уговорених радова је 6.690.471,60 динара.

Извођач радова је „МДС Инжењеринг“.

Изградњом фекалног колектора решен је дугогодишњи проблем мештана овог дела града.

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Датум: 23. март 2016. (Актуелно)