Завршено клизиште у Габровцу

Завршени су радови на санацији клизишта у насељу Габровац, између индивидуалних стамбених објеката бр 7-13 у асфалтираној Улици победе и уз Габровачку реку.

Испод стамбених објеката на удаљености 4-5 метара изграђен је тзв.(„габионски зид“ – дренажно потпорни зид) дужине 73, а висине 3 метра. Урађени су дренажни канал пречника 300 милиметара и површинске каналете за одвод атмосферских вода у Габровачку реку.

Поред реке изграђен је потпорни зид дужине 60 метара.

Зидови су изграђени од ломљеног камена.

Изградњом потпорних зидова на клизишту у Габровцу, решен је велики проблем становника овог насеља.

Извођач радова на санацији клизишта је предузеће „TECTUM“ D.O.O из Београда.

Вредност санације је 10.915.261,20 динара.

Пројекат за санацију клизишта урадило је предузеће „Капа Пројект“.

Клизиште је настало маја 2014.године у неповољном кишном периоду, када је срушена дворишна кућа на адреси бр. 11, а чело клизишта се на 2-3 метра приближило кућама под бројевима 7-13 са изгледима да и њихова стабилност може бити витално угрожена, а локална оштећења терена су настављена у сличном кишном периоду у пролеће 2015.године.

Клизиште је формирано у дужини од 80 метара, а ширине 40 метара на стрмој падини.

Геолошко геотехничка теренска истраживања урадила је фирма „Геоинжењеринг“ д.о.о. из Ниша, а лабораторијска испитивања и потребне прорачуне, урадила је фирма „ГеоСол“ д.о.о из Ниша.

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

 

 

Датум: 1. април 2016. (Актуелно)